English

12850 TURKISH LANGUAGE and LITERATURE - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920T%
1 DOCTORAL THESIS PROPOSAL0000000000000000000000.00
2 THESIS444444444405555545558484.00
3 THESIS232144234442131232135151.00
4 THESIS0000000000000000000000.00
5 THESIS0000000000000000000000.00
6 DOKTORA TEZİ-10000000000000000000000.00
7 DOKTORA TEZİ-30000000000000000000000.00
8 DOCTARAL QUALIFYING EXAM554544433445433444448080.00
9 SEMİNER DERSİ544445444354444445448383.00
10 METHODS IN LANGUAGE AND LITERATURE RESEARCH254354525525453545558383.00
Related number of course units / 1055555555554555555555--
Level of contribution1821181721211916202015211820162019211921--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920T%
1 TÜRK DÜNYASINDA YENİLİK HAREKETLERİ55555555555555555555100100.00
2 KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ445444455555455444448888.00
3 TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU454455554444453305558383.00
4 LEXICOGRAPHY455555545555555455559797.00
5 LITERATURE AND CINEMA355555555545555555559797.00
6 OGUZNAME TEXTS124112231111112113343636.00
7 LITERATURE AND POLITICS354545433230005324546464.00
8 HISTORY AND LITERATURE554555434434455435558787.00
Related number of course units / 888888888888777887888--
Level of contribution2936363434363433323130292831352925363737--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.