English

13615 COMPUTER ENGINEERING - Programme for Bachelor's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920T%
1 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS444444444444455555558787.00
2 ADVANCES ALGORITHMS ANALYSIS544444454400044344547070.00
3 SEMINAR333333333333333333336060.00
4 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS55555555555555555555100100.00
5 STATISTICAL ANALYSIS METHODS AND APPLICATIONS55555555555555555555100100.00
6 THESIS0000000000000000000000.00
7 THESIS0000000000000000000000.00
8 THESIS0000000000000000000000.00
9 THESIS0000000000000000000000.00
Related number of course units / 955555555554445555555--
Level of contribution2221212121212122212117171722222122222322--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920T%
1 ADVANCED COMPUTER NETWORKS434432444444444440347171.00
2 DATA MINING444444555545454450458484.00
3 COMPUTER NETWORK OPERATING SYSTEMS445454454434554445458686.00
4 MULTIMEDIA SYSTEMS444444444455545545548787.00
5 AUTOMATIC LEARNING545553555445555345459191.00
6 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT454554445445445554548989.00
7 MOBILE AND WIRELESS NETWORKS444433333344433333336767.00
8 PERFORMANCE ANALYSIS ON COMPUTER NETWORKS434432444444440444347171.00
9 SOFTWARE DEVELOPMENT IN MOBILE SYSTEMS444554555445554455459191.00
10 DATA AND NETWORK SECURITY444444333344433444337272.00
11 SOFT COMPUTING METHODS555544554534444443558787.00
12 WIRELESS SENSOR NETWORK444444444444444333347676.00
13 DISTRIBUTED SYSTEMS444444444444444444448080.00
14 CODING THEORY333333333333333333336060.00
Related number of course units / 141414141414141414141414141414131414121414--
Level of contribution5755585956495758575554605957525456485358--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920T%
1 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS55555555555555555555100100.00
Related number of course units / 111111111111111111111--
Level of contribution55555555555555555555--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.