English

12180 LOCAL GOVERMENTS and DECENTRALIZATION - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415161718192021222324252627T%
1 CORPORATE DEVELOPMENT AND REORGANIZATION IN MUNICIPALITIES55555554555444554545444554512592.59
2 LOCAL MANAGEMENTS IN Turkey55555354435444544544455555512189.63
3 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ555555555555555555555555555135100.00
4 YÜKSEK LİSANS TEZİ - I555555555555555555555555555135100.00
5 YÜKSEK LİSANS TEZİ - II00000000000000000000000000000.00
6 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS45555555555555555555555555513499.26
Related number of course units / 6555555555555555555555555555--
Level of contribution242525252523252324232523232325242325232423242425252425--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415161718192021222324252627T%
1 CATASTROPHE MANAGEMENT IN LOCAL ADMINISTRATIONS54545455545445455555444555512592.59
2 SELECTED TOPICS IN LOCAL ADMINISTRATIONS55505554555545455435444454511988.15
3 ENVIRANMENTAL ISSUES AND MANAGEMENT IN LOCAL MNAGEMENTS55555344543433444445444455511484.44
4 LOCAL POLICY AND LOCAL DEMOKRACY55555454555445555544545455512794.07
5 REFORM IN LOCAL MANAGEMENT55545444455434545534444444511685.93
6 LOCAL MANAGEMENTS AND DEMOCRACY55555444555444545444445455412189.63
7 COMPARATIVE LOCAL ADMINISTRATIONS55555555555354334555445555512592.59
Related number of course units / 7777677777777777777777777777--
Level of contribution353435283529323034333328273030303332283229283130343334--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.