English

16041 PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ00
2 KLİNİK FİZYOTERAPİ00
3 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ00
4 DÖNEM PROJE DERSİ00
5 DÖNEM PROJE DERSİ00
Related number of course units / 5--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 CLINICAL PHYSIOTHERAPY-II00
2 FİZYOTERAPİDE ORTEZ YAKLAŞIMLARI00
3 KLİNİK FİZYOTERAPİ -I00
4 İLERİ ELEKTROTERAPİ00
5 PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION IN CEREBROVASCULAR DISEASES00
6 MANUEL FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ00
7 PHYSIOTHERAPY IN RHEUMATOLOGICAL DISEASES00
8 KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ00
9 GERIATRIC PHYSIOTHERAPY00
10 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME00
11 TEKNOLOJİK REHABİLİTASYON00
12 NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ00
13 KORUYUCU FİZYOTERAPİ00
14 OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK REHABİLİTASYON00
15 ADVANCED ORTHOPEDIC REHABILITATION00
16 KARDİYO-PULMONER REHABİLİTASYON00
17 ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ00
18 PEDİATRİK FİZYOTERAPİ 00
19 İLERİ MUSKULOSKELETAL MUAYENE VE DEĞERLENDİRME00
20 İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ00
21 EVDE BAKIM HİZMETLERİ00
22 SPOR FİZYOLOJİSİ00
23 BEL BOYUN SAĞLIĞINDA EGZERSİZ ARAŞTIRMALARI00
24 AQUATİK REHABİLİTASYON00
Related number of course units / 24--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.