English

13020 INFORMATION TECHNOLOGY - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE4480.00
2 C PROGRAMMING LANGUAGE4480.00
3 SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES2240.00
4 DÖNEM PROJESİ DERSİ3360.00
Related number of course units / 44--
Level of contribution13--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 SEMANTIC WEB SYSTEMS3360.00
2 SOFTWARE ENGINEERING4480.00
3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE4480.00
4 DATA SCIENCE000.00
5 DATA SCIENCE MATHEMATICS000.00
6 MOBILE AND WIRELESS NETWORKS4480.00
7 DATA MINING3360.00
8 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS4480.00
9 OBJECT-BASED PROGRAMMING4480.00
10 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS4480.00
11 NETWORK STRUCTURE AND INTERNET USE 4480.00
12 RAPID APPLICATION DEVELOPMENT SOFTWARE4480.00
13 OPERATING SYSTEMS4480.00
14 E-COMMERCE3360.00
15 E-TİCARET UYGULAMALARI000.00
16 WEB-BASED PROGRAMMING4480.00
17 İLERİ AĞ YAPILARI VE İNTERNET KULLANIMI000.00
18 INTRODUCTION TO NEURAL4480.00
19 SCRIPT-PRONE PROGRAMMING LANGUAGES4480.00
20 CODING THEORY000.00
21 ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ000.00
Related number of course units / 2115--
Level of contribution57--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.