English

16140 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 OROFASİYAL BÖLGE KİSTLERİ00
2 DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK ACİL DURUMLAR00
3 TEMPOROMANDİBULER EKLEM BOZUKLUKLARINDA TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ00
4 ORAL BÖLGE TÜMÖRLERİ00
5 ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL BÖLGEDEKİ ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI00
6 ORAFASİYAL REKONSTRÜKTİF CERRAHİ00
7 DENTOFASİYAL DEFORMİTELERDE DEĞERLENDİRME,TANI VE TEDAVİ PLANLAMALARI00
8 DENTOFASİYAL DEFORMİTELERİN CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ00
9 ORO-ANTRAL FİSTÜLLER VE MAKSİLLER SİNÜZ HASTALIKLARI00
10 MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ VE DENTAL İMPLANTOLOJİDE KEMİK GREFTLERİ00
11 DOKTORA TEZİ00
12 DOKTORA TEZİ00
13 DOKTORA TEZİ00
14 DOCTORAL THESIS PROPOSAL00
15 DOCTORATE  QUALIFICATION​00
16 CLINICAL RESEARCH METHODS00
17 SEMİNER DERSİ00
Related number of course units / 17--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 OROFASİYAL AĞRILAR00
2 ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL YARALANMALARDA ACİL VE PLANLI TEDAVİLER00
3 ORAL MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE KEMİK VE YUMUŞAK DOKU GREFTLERİNİN KULLANIMI00
Related number of course units / 3--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.