English

10310-TOURISM GUIDANCE-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9900 APE101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88732 BIL124 INFORMATION TECHNOLOGIES-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9904 TRG111 INTRODUCTION TO TOURISM Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9903 TRG113 ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE TOURISM Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9907 TRG115 TOURISM LAW AND REGULATIONS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9906 TRG121 TURKEY TOUR APPLICATION VISITS-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54287 TRG125 FIRST AID AND HEALTH KNOWLEDGE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9902 TRG131 TERMINOLOGY OF ARCHEOLOGY AND ART HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9901 APE102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88733 BIL125 INFORMATION TECHNOLOGIES-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9908 TRG112 TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9911 TRG114 TOURISM GEOGRAPHY OF TURKEY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9914 TRG122 TURKEY TOUR APPLICATION VISITS-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9910 TRG124 BASIC GUIDANCE PRINCIPLES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9909 TRG132 INTRODUCTION TO ARCHEOLOGY Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
12796 YUM104 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12013 TRG211 TOURISM GEOGRAPHY OF TURKEY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12011 TRG231 ANTIQUE SETTLEMENTS-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12010 TRG233 ANATOLIAN CIVILIZATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12018 TRG241 HISTORY OF THE WORLD CIVILIZATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12012 TRG243 CENTRAL ASIAN TURKISH AND ANATOLIAN CULTURE Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12017 TRG245 HISTORY OF ART-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12025 TRG247 HISTORY OF RELIGIONS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12798 YUM203 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12027 GRI203 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12803 MEZ204 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54289 TRG214 TURKEY TOUR APPLICATION VISITS-III Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
12024 TRG232 ANTIQUE SETTLEMENTS-II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12014 TRG242 ICONOGRAPHY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12015 TRG244 SELJUK AND OTTOMAN ART Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12019 TRG246 HISTORY OF ART-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12797 YUM204 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.