English

05070-ARCHITECTURE-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
67299 MMT115 FUNDAMENTALS OF ARCHITECTURAL DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
67297 MMT193 FUNDAMENTALS OF VISUAL DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
67296 MMT177 COMMUNICATION MEDIA -I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
67295 MMT135 INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42883 MMT101 INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL DESIGN -I Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
67298 MMT125 CONSTRUCTION TECHNOLOGY -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42846 MMT173 GEOMETRY -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42886 MMT102 INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL DESIGN -II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
42848 MMT192 INTRODUCTION TO STRUCTURAL SYSTEMS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42847 MMT124 CONSTRUCTION TECHNOLOGY -II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
67300 MMT178 COMMUNICATION MEDIA -II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
67301 MMT116 FUNDAMENTALS OF ARCHITECTURAL DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
67302 MMT136 INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42849 MMT174 GEOMETRY -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42850 MMT223 CONSTRUCTION TECHNOLOGY -III Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42851 MMT235 HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42852 MMT237 BUILDING SURVEYING AND DOCUMENTATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42853 MMT291 STRUCTURAL SYSTEMS -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42854 MMT201 ARCHITECTURAL DESIGN -I Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42855 MMT213 METHODS OF ARCHITECTURAL DESIGN -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42861 MMT292 STRUCTURAL SYSTEMS -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42856 MMT202 ARCHITECTURAL DESIGN -II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
42857 MMT214 METHODS OF ARCHITECTURAL DESIGN -II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42858 MMT224 CONSTRUCTION TECHNOLOGY -IV Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42859 MMT236 HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42860 MMT238 CONSERVATION AND RESTORATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42865 MMT325 PHYSICAL ENVIRONMENTAL CONTROL Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42864 MMT383 URBAN PLANNING -I Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
42863 MMT335 HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -III Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42862 MMT301 ARCHITECTURAL DESIGN -III Compulsory 2 + 6 5.0 9.0
42866 YUG301 INTERNSHIP -I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42868 MMT336 HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -IV Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42867 MMT302 ARCHITECTURAL DESIGN -IV Compulsory 2 + 6 5.0 9.0
42871 YUG302 INTERNSHIP -II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
42870 MMT328 INTEGRATED DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42869 MMT324 BUILDING MATERIALS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17492 ISG302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42873 MMT465 COST CONTROL IN BUILDINGS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42872 MMT401 ARCHITECTURAL DESIGN -V Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
42874 MMT429 WORKING DRAWINGS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42879 MMT468 PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42878 MMT466 PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42877 MMT402 GRADUATION PROJECT Compulsory 0 + 8 4.0 10.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.