English

05020-ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING (in English)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
34802 EEE141 FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15983 CHE107 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10617 MAT145 CALCULUS-I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
10616 PHY103 PHYSICS-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10620 PHY104 PHYSICS-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10628 MAT209 LINEAR ALGEBRA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10623 MAT146 CALCULUS-II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
42366 EEE116 PROBABILITY AND RANDOM VARIABLES Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42368 MAT245 COMPLEX VARIABLES AND APPLICATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
42367 MAT239 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR ELECTRICAL ENGINEERING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
42370 EEE247 DISCRETE MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10721 EEE211 ELECTRONICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
42364 EEE233 SOFTWARE TOOLS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
16022 EEE217 CIRCUIT THEORY-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17523 EEE218 CIRCUIT LABORATORY-I Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
42375 EEE246 SIGNALS AND SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
42373 EEE248 CIRCUIT THEORY-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
42372 EEE254 ELECTROMAGNETIC FIELDS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10725 EEE212 ELECTRONICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
42365 EEE244 COMPUTER PROGRAMMING-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
42369 EEE391 COMPUTER PROGRAMMING-II Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
42377 EEE349 CIRCUIT LABORATORY-II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
42378 YUM307 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
42374 EEE355 DIGITAL LOGIC Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42380 EEE347 ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10731 EEE341 ELECTRICAL MACHINES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
17532 EEE343 ELECTROMAGNETIC WAVES AND PROPAGATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42379 EEE353 ELECTRONICS LABORATORY Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17501 YUM306 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
17502 IGS304 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42383 EEE356 ANALOG DIGITAL COMMUNICATION DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
42376 EEE364 DIGITAL LOGIC DESIGN LABORATORY Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
42381 EEE358 HIGH VOLTAGE TECHNIQUE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
42371 EEE354 NUMERICAL ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42382 EEE362 CONTROL SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10737 EEE411 GRADUATION DESIGN PROJECT-I Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
10738 EEE481 ENGINEERING ECONOMICS AND MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10740 EEE442 ENERGY TRANSMISSION SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10739 EEE412 GRADUATION DESIGN PROJECT-II Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.