English

07070-NEW MEDIA AND COMMUNICATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8823 ILF111 INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8824 ILF131 SOCIOLOGY OF COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10274 PSR193 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
35062 YMI101 INTRODUCTION TO NEW MEDIA Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
67437 YMI105 NEW MEDIA PROGRAMMING I Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9946 HUK161 BASIC PRINCIPLES OF LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8828 ILF132 COMMUNICATION AND PHILISOPHY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
35064 YMI102 INTRODUCTION TO NEW MEDIA II Compulsory 2 + 0 2.0 6.0
35065 YMI104 NEW MEDIA PROGRAMMING II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10278 EKO297 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
88003 ILF201 MESLEKİ İNGİLİZCE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
35066 YMI201 DIGITAL CULTURE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
35067 YMI203 NEW MEDIA APPLICATIONS I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
35068 YMI205 NEW MEDIA THEORIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
35069 YMI207 DIGITAL CONTENT PRODUCTION Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
61811 ILF226 COMMUNİCATİON THEORİES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8837 ILF232 POLITICAL COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
35070 YMI202 SOCIAL MEDIA Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
35071 YMI204 NEW MEDIA PRACTICES II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
35072 YMI206 RESEARCH METHODS IN NEW MEDIA Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
35073 YMI208 DIGITAL CONTENT MANAGEMENT Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
62983 HUK221 COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
35074 YMI301 NEW MEDIA APPLICATIONS III Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
61814 YMI317 E-COMMERCE Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
35077 YMI304 BIG DATA Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
35078 YMI306 CYBER RIGHTS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
61816 YMI318 NEW MEDİA APPLİCATİONS IV Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 14
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :14 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
61817 ILF404 WORK HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
61821 YMI417 NEW MEDİA AND ETHİCS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
88285 YMI421 YENI MEDYA OKURYAZARLIĞI Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
88286 YMI423 INOVASYON VE YARATICI ENDÜSTRILER Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
61824 ILF222 SOCİAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8884 ILF411 GRADUATION PROJECT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
35080 YMI402 NEW MEDIA AND COMMUNICATION SYSTEMS Compulsory 2 + 0 2.0 6.0
61823 YMI418 CRİTİCAL THİNKİNG İN SOCİAL MEDİA Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.