English

10241 ACCOUNTING and TAX PRACTISES -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

Classified Conjoined TYYÇ Level / TYYÇ Field of Education / IAU Programmme Comparison
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEARNING & TEACHING
METHODS
ASSESMENT & GRADING
METHODS
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge)
   1 Has features and functions of the basic principles of business.
   2 Has data on business functions about Accounting and Finance.
   3 For enterprises engaged in commercial life, and the properties of importance to distinguish the accounting function.
   4 Applies general accounting, year-end accounting processes, cost and companies accounting issues.
   5 Relationship issues and practices related to the accounting profession, establishes the legal framework.
   6 Uses registry in business, the legislation operates in accordance with the principles and procedures.
   7 Interprets tax and tax obligations of tax payer.
   8 Examines the Turkish Tax System.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Group Work
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Implementation/Application/Practice
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
 • Homework Assessment
 • Oral Exam
 • Project Assessment
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills)
   1 Has the ability to use information acquired in the field of business and accounting.
   2 Has the ability to analyze, comment and rating information in the field of accounting.
   3 Uses of the computer programs about occupational field.
   4 Has knowledge of basic concepts related to the financial management and statements.
   5 Record of activities related to accounting computer programs, uses the examination and analysis.
   6 Knows legislation relating to occupation.
   7 Identifies documents that are used in commercial life.
   8 Has information about seminars and conferences.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Laboratory
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Implementation/Application/Practice
 • Practice at a workplace
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
 • Homework Assessment
 • Oral Exam
 • Project Assessment
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & Responsibility
   1 Has consciousness of duties and responsibilities.
   2 Issues related to the field, shall be executed by an individual or group research and application topics.
   3 Takes responsibility for the problems encountered in practice as a team member.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Reading
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Practice at a workplace
 • Thesis Work
 • Oral Exam
 • Presentation of Thesis
 • Expert Assessment
 • Project Assessment
Learning to Learn
   1 Evaluates information of the related field.
   2 Knows about the need for continuity of learning.
   3 Has consciousness of learning needs about programs.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Seminar
 • Internship
 • Practice at a workplace
 • Presentation of Report
 • Project Assessment
Communication & Social
   1 Adapts the acquired knowledge and skills.
   2 Has a moderate knowledge of foreign languages.
   3 Communicates with its environment.
 • Reading
 • Practice at a workplace
 • Oral Exam
Occupational and/or Vocational
   1 Awares of professional ethics and social responsibility.
   2 Determines the importance of professional ethics of accounting and financial business.
   3 Has theoretical and practical knowledge of legislation relevant to the profession.
   4 Accepts to change and innovation.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Group Work
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Homework Assessment
 • Oral Exam
 • Project Assessment
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.