English

12487 CLINICAL PSYCHOLOGY - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 1234512345
1 Has knowledge of current theoretical approaches in the field Clinical Psychology.000000000000.00
2 Has theoretical knowledge of the various schools of psychotherapy in the field Clinical Psychology.000000000000.00
3 Learns the basic principles and techniques of clinical practice.000000000000.00
4 Has the necessary knowledge of clinical assessment and interviewing skills.000000000000.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 1234512345
1 Knows psychotherapeutic interview methods.000000000000.00
2 Can perform psychopathological assessments.000000000000.00
3 Has the knowledge and skills to conduct scientific research in the field Clinical Psychology.000000000000.00
4 Has the ability to engage in clinical practice.000000000000.00
5 Acquires the ability to apply techniques of the different schools of psychotherapy.000000000000.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 1234512345
1 Acquires proficiency in performing scientific work in the field Clinical Psychology.000000000000.00
2 Acquires the ability to conduct field studies in mental health.000000000000.00
Learning to Learn 1234512345 T %
1 Follows current theoretical and applied developments in the field Clinical Psychology.000000000000.00
2 Follows current literature in the field Clinical Psychology.000000000000.00
3 Becomes proficient in current psychotherapy practice.000000000000.00
Communication & Social 1234512345 T %
1 Possesses the ability to apply knowledge and practice acquired in the field Clinical Psychology in individual and social settings.000000000000.00
2 Possesses the necessary communication skills in individual and social practices in the field of Clinical Psychology.000000000000.00
Occupational and/or Vocational 1234512345 T %
1 Acquires the ability to conduct a psychopathological assessment and clinical interview.000000000000.00
2 Learns and applies various psychotherapy approaches under supervision.000000000000.00
3 Able to work in the field with professional responsibility and ethical understanding.000000000000.00
Related number of programme learning outcomes/ 19--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.