English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENDODONTICS (DOC.)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENDODONTICS (DOC.)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN613PULPA VE PERİAPİKAL DOKULARIN EMBRİYOLOJİSİ,HİSTOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİİ
PULPA VE PERİAPİKAL DOKULARIN EMBRİYOLOJİSİ,HİSTOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Z303.06.03Diş gelişimi ve gelişim evreleri, dentin ve kök gelişimi, dentin çeşitleri, dentin sıvısı ve dentin geçirgenliği, pulpa ve pulpanın morfolojik bölgeleri pulpanın hücreleri, pulpanın görevleri ,hidrodinamik teori, pulpa taşı ve çeşitleri, periradiküler dokular, sement ve fonksiyonları , alveolar kemik periodontal ligament, Lamina dura ve patolojileri
DEN615PULPA VE PERİAPİKAL DOKULARIN PATOLOJİSİ
PULPA VE PERİAPİKAL DOKULARIN PATOLOJİSİ
Z143.06.05
SAG601KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
CLINICAL RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilimsel portallerde Boolean kelimelerle arama, temel bilimler çalışma tanımı ve örnekleri, klinik bilimler çalışma tanımı ve örnekleri, klinik çalışma çeşitleri, klinik çalışmalarda etik kavramı, etik kurul başvurusu, proje destekleri başvurusu, klinik çalışmalarda sertifikasyon, bilimsel sunum tasarımı ve biyoistatistik (güç analizi)Searching with Boolean words in scientific portals, basic sciences study description and examples, clinical sciences study description and examples, types of clinical studies, concept of ethics in clinical studies, ethics committee application, project support application, certification in clinical studies, scientific presentation design and biostatistic (Power analysis..etc.)
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DEN614DİŞLERİN TRAVMATİK YARALANMALARI
DİŞLERİN TRAVMATİK YARALANMALARI
Z143.06.05
DEN616ENDODONTİK TEDAVİDE KULLANILAN GÜNCEL ENSTRÜMANLAR
ENDODONTİK TEDAVİDE KULLANILAN GÜNCEL ENSTRÜMANLAR
Z143.06.05
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
DEN617ENDODONTİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNNOLOJİ
ENDODONTIC MICROBIOLOGY AND IMMUNNOLOGY
S143.06.05
DEN618ENDODONTİDE TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI
ENDODONTİDE TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI
S143.06.05
DEN619DENTAL REZORPSİYONLAR
DENTAL REZORPSİYONLAR
S143.06.05
DEN621İLERİ ENDODONTİK YAKLAŞIMLAR VE REJENERATİF ENDODONTİ
ADVANCED ENDODONTIC APPROACHES AND REGENERATIVE ENDODONTICS
S143.06.05
DEN622ENDODONTİK RADYOLOJİ
ENDODONTİK RADYOLOJİ
S143.06.05
DEN623ENDODONTİK CERRAHİ
ENDODONTIC SURGERY
S143.06.05
DEN624KÖK KANAL PREPARASYONU VE DOLDURMA TEKNİKLERİ
KÖK KANAL PREPARASYONU VE DOLDURMA TEKNİKLERİ
S143.06.05
DEN625ENDODONTİK TEDAVİDE RESTORASYON TEKNİKLERİ
RESTORATION TECHNIQUES IN ENDODONTIC TREATMENT
S143.06.05
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00Alanına özgü ve doktora programının amaçlarına uygun olarak öğrencinin gerekli bilgi ve yetkinliklerinin kazanmasını sağlayacak bireysel çalışma
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-7DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-9DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.