English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH)(DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH)(DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBU611ADVENCED STUDIES IN POLITICAL THEORY
ADVENCED STUDIES IN POLITICAL THEORY
Z303.06.03Bu ders siyaset teorisi hakkındaki farklı yaklaşımları sunar ve klasik ve modern siyasi düşünürler tarafından belirtilen bazı temel problemleri anlatır.This course presents different perspectives on political theory and introduces some fundamental problems which have been reflected upon by classical as well as modern political thinkers.
SBU613RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE
RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE
Z303.06.03Different approaches in research methods. Scales, scaling, and types of variables. Hypothesis Testing. Correlation, Regression, writing rules, and ethics in research.Different approaches in research methods. Scales, scaling, and types of variables. Hypothesis Testing. Correlation, Regression, writing rules, and ethics in research.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE611SEMINAR COURSE
SEMINAR COURSE
Z000.012.00Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.This course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
SBU616COMPARATIVE POLITICS ON FOREIGN POLICY
COMPARATIVE POLITICS ON FOREIGN POLICY
Z303.06.03Dış politikanın ana aktörlerini öğrenmek, karar birimlerinin eylemlerini daha iyi analiz etmek ve anlamak için öncelikle kavramsal ve teorik yaklaşımlar ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Bunu takiben analiz seviyesi incelenecektir. Siyasal psikoloji, karar birimlerinin algıları incelenecektir.To learn the main actors of foreign policy, to analyse and understand the acts of the decision units better, firstly conceptual and theoretical approaches will be discussed in details. Following with this, level of analysis will be examined. Political psychology, perceptions of the decision units will be investigated.
SBU615POLITICAL ECONOMY OF DEVELOPMENT
POLITICAL ECONOMY OF DEVELOPMENT
S303.06.03Bu ders siyasi iktisadın gelişimine derinlemesine bir giriş sağlar. Kurucularının okumalarıyla kalkınmadaki temel teorik perspektifleri tartışır: modernleşme teorisi, bağımlılık teorisi, dünya sistemleri perspektifi, insani gelişimi. Azgelişmişliğin nedenleri hakkında tarihsel bir arka plan sağladıktan sonra, ikinci dünya savaşı sonrası gelişimin evrimine ilişkin kronolojik bir açıklama sağlar. Ders daha sonra küreselleşme ve cinsiyet gibi kalkınmadaki belirli güncel konulara odaklanmaktadır.This course provides an in-depth introduction to the political economy of development. It discusses the main theoretical perspectives in development: modernization theory, dependency theory, world-systems perspective and human development approach through readings by the founders of these perspectives. After providing a historical background on the causes of underdevelopment, it then provides a chronological account of the evolution of development in the post-second world war era. The course then focuses on particular current issues in development such as globalization and gender.
SBU617ADVENCE POLITICAL SOCIOLOGY
ADVENCE POLITICAL SOCIOLOGY
S303.06.03
SBU618INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND REGIMES
INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND REGIMES
S303.06.03Uluslararası hükümetlerararası ve hükümetdışı örgütlenmeler, uluslararası örgütler arasındaki farklılıklar ve uluslararası örgütlerin yönetimiInternational and Regional organizations are covered. In additional, the theoretical appraoches towards the organizations are examined.
SBU619ADVENCED STUDIES IN COMPARATIVE POLITICS
ADVENCED STUDIES IN COMPARATIVE POLITICS
S303.06.03Öncelikle ders, karşılaştırmalı siyasette kullanılan teorilere ve metotlara giriş ile başlar, yani “karşılaştırmalı methot” ve “vaka çalışması” yaklaşımı. İkinci olarak ders, uygulamalı vaka çalışmaları veya ülkeler arası karşılaştırmaların derinlemesine analizi ile devam eder, ki bunlar Britanya, Fransa, Almanya ve ABD.This class first offers some basic analytical frameworks -- culture, social structure, and institutions -- that you can use examine a wide range of political outcomes. We then use these frameworks to understand (1) the relationship between democracy and economic development and (2) the relative centralization of political authority across countries. We will use theoretical arguments and a wide range of case studies to address several questions: Why are some countries democratic and others not? How does democracy affect economic development and political conflict? Why do some countries centralize power while others threaten to fall apart through secession and civil war? We will use examples from a wide range of countries including Argentina, Brazil, Germany, Iraq, Italy, Mexico, and the United States. The lessons drawn from these countries will prepare you to analyze other countries of your own choosing in the paper assignments. At the end of the course, you should be able to analyze political events around the world, drawing on the theoretical explanations provided in the class.
SBU620TURKISH POLITICAL THOUGHT
TURKISH POLITICAL THOUGHT
S303.06.03It aims to provide an overview of the political / intellectual trends aimed at teaching how to analyze discourse through careful analysis of both primary and secondary sources.Hem birincil hem de ikincil kaynakların dikkatli analizi yoluyla söylemin nasıl analiz edileceğini öğretmeyi amaçlayan politik / entelektüel eğilimlere genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.
SBU621ADVANCED POLITICAL PSYCHOLOGY
ADVANCED POLITICAL PSYCHOLOGY
S303.06.03Bu ders siyaset psikolojisine farklı bakış açıları sunar. İkna, önyargı, önyargı, ırkçılık, toplu eylem, göçün siyasi psikolojisi ve kimliklerimizin, kişiliklerimizin ve bağlamlarımızın siyasi tutum ve davranışlarımızı nasıl şekillendirdiği sunulmaktadır.This course presents different perspectives on political psychology. The political psychology of persuasion, bias, prejudice, racism, collective action, migration, and how our identities, personalities, and contexts shape our political attitudes and behaviors are presented.
SBU622POLITICS IN THE MIDDLE EAST
POLITICS IN THE MIDDLE EAST
S303.06.03Ders, Arap dünyasıyla birlikte İsrail, İran ve Türkiye'yi kapsamaktadır. Bu çerçevede, devlet oluşumu, Arap milliyetçiliği, Arap-İsrail ve İsrail-Filistin çatışması, siyasal İslam, bölgenin ekonomi politiği ve bölgeyle ilgili olarak yapılmakta olan demokrasi tartışmalarını kapsamaktadır. Aynı zamanda, öğrenciler Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelik dış politikasını da tartışma imkanı bulacaklardır.The course will cover mainly the Arab world, Israel, Iran and Turkey. Within this framework, the state-formation process, the Arab nationalism, the Arab-Israeli and Palestinian-Israeli conflict, the political Islam, the political economy of the region and the question of democracy are some of the topics of this course. Furthermore, the students will discuss in detail the Turkish foreign policy towards the Middle East.
SBU624CURRENT ISSUES IN INTERNATIONAL POLITICS
CURRENT ISSUES IN INTERNATIONAL POLITICS
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
Z000.030.00Bu çeyrekte, öğrenciler bir araştırma veya proje teklifi geliştireceklerdir. Bu ders, teklif geliştirme süreci için kilometre taşları sağlar; gelişim sınıf dışında gerçekleşecek. Bu kilometre taşlarına entegre edilmesi, araştırma projesi ve önerisi hakkında öğrencinin mentorundan görüşme ve geri bildirim alma gereksinimleri olacaktır.During this quarter, students will develop a research or project proposal. This course provides milestones for the proposal development process; the development will occur outside of class. Integrated into these milestones will be requirements to meet with and obtain feedback from the student's mentor about the research project and proposal.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.