English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE606SEMİNER
SEMİNER
Z000.07.50
FBE609BİLİM FELSEFESİ
PHILOSOPHY OF SCIENCE
Z303.07.53
ISG624YANGIN VE YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ
FIRE AND FIRE SAFETY SYSTEMS
Z303.07.53
ISG641İŞ SAĞLIĞINDA LABORATUAR TEKNİKLERİ
LABORATORY TECHNIQUES IN OCCUPATIONAL HEALTH
Z303.07.53
ISG637İŞ SAĞLIĞINDA ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SÖZLEŞMELER
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CONTRACTS IN OCCUPATIONAL HEALTH
S303.07.53
ISG639ENDÜSTRİYEL HİJYEN VE İŞ SAĞLIĞI
INDUSTRIAL HYGIENE AND OCCUPATIONAL HEALTH
S303.07.53İşyeri ortamında: Havadan bulaşan hastalıklar, İç ortam hava kalitesi, Gürültü, Radyasyon, Termal stres, Biyolojik etmenler, Kimyasal etmenler, Aydınlatma, Kişisel Koruyucu Donanım, Havalandırma, Titreşim, Numune alma ve izleme gibi konuların önemini ve nasıl izleneceğini öğretmekIn the workplace: To teach the importance of airborne diseases, indoor air quality, noise, radiation, thermal stress, biological factors, chemical factors, lighting, personal protective equipment, ventilation, vibration, sampling and monitoring
ISG643ENDÜSTRİYEL MAKİNE KULLANIMINDA FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
PHYSICAL RISK FACTORS IN INDUSTRIAL MACHINE USE
S303.07.53
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE605DOKTORA SEMİNERİ
PHD SEMINAR
Z303.07.53Doktora araştırma konularına göre çeşitli konular.Various subjects up to the research fields of the participants.
ISG622İŞ SAĞLIĞINDA BİYOLOJİK VE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ
BIOLOGICAL AND CHEMICAL RISK FACTORS IN OCCUPATIONAL HEALTH
S303.07.53İSG yönetmeliği kapsamında, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerini incelemek, alınması gereken tedbirleri belirlemek, yasal mevzuatlar hakkında bilgi kazandırmak
ISG626MAKİNE İMALAT VE BAKIM ONARIMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN MACHINERY MANUFACTURING, MAINTENANCE AND REPAIR
S303.07.53
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Bu derste öğrenci çalışmak istediği tez konusunu jüri önünde savunur.
FBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORAL PROFICIENCY
Z000.030.00Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Doktora tez jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.The PhD qualification examination consists of two parts, written and oral. The doctoral thesis jury evaluates the success of the student in written and oral exams and decides by absolute majority whether the student is successful or unsuccessful.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.