English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE613İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Z303.07.53Bilimsel Araştırma Türleri, Bilimsel Araştırma Yönteminin Aşamaları, Bilimsel Araştırma Süreci Ve Raporlama, Atıf Ve Kaynak Gösterimi, Bilimsel Araştırmada Literatür Taraması, Bilimsel Araştırmada Kavramlar, Bilimsel Araştırmada Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Araştırma Modelleri, Araştırma Evreni-Örneklem-Örnekleme-Geçerlilik-Güvenilirlik, Bilimsel Araştırmalarda Bilgi Alma Yöntemleri, Anketler, Anket Verilerinin İncelenmesi Ve Anket Sonuçlarının Analizi, Araştırma Bulgularının Sunumu, Araştırma Sonuçlarının Raporlanması, Kongre Bildiri Özeti, Sunu Ve Makale Hazırlama, Bilimsel Araştırmalarda Etik
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE606SEMİNER
SEMİNER
Z000.07.50Doktora araştırma konularına göre çeşitli konular.
ISG624YANGIN VE YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ
FIRE AND FIRE SAFETY SYSTEMS
Z303.07.53
ISG614İŞ SAĞLIĞINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
RESEARCH TECHNIQUES IN OCCUPATIONAL HEALTH
S303.07.53
ISG618İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SAYISAL ANALİZ YÖNTEMLERİ
NUMERICAL ANALYSIS METHODS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
S303.07.53
ISG620İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE İŞ SAĞLIĞINDA ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SÖZLEŞMELER
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LEGISLATION AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CONTRACTS IN OCCUPATIONAL HEALTH
S303.07.53
ISG622İŞ SAĞLIĞINDA BİYOLOJİK VE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ
BIOLOGICAL AND CHEMICAL RISK FACTORS IN OCCUPATIONAL HEALTH
S303.07.53İSG yönetmeliği kapsamında, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerini incelemek, alınması gereken tedbirleri belirlemek, yasal mevzuatlar hakkında bilgi kazandırmak
ISG626MAKİNE İMALAT VE BAKIM ONARIMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN MACHINERY MANUFACTURING, MAINTENANCE AND REPAIR
S303.07.53
ISG630İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ
CHEMICAL RISK FACTORS IN BUSINESS HEALTH
S303.07.53
ISG635MESLEK HASTALIKLARI-I
OCCUPATIONAL DISEASES-I
S303.07.53
ISG637İŞ SAĞLIĞINDA ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SÖZLEŞMELER
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CONTRACTS IN OCCUPATIONAL HEALTH
S303.07.53İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ulusal Örgütler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Uluslararası Örgütler, AB Direktifleri, ILO Sözleşmeleri, Mevzuat Karşılaştırmaları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sağlık Reformlarına Dair Ljubljana Bildirgesi (1996) (Avrupa Bölgesi Çerçevesinde, Sağlık Sistemleri), Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, ILO-Türkiye İlişkileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Maddeler, AB İlerleme Raporlarında İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansları (OSHA-USA ve OSHA-EU)
ISG639ENDÜSTRİYEL HİJYEN VE İŞ SAĞLIĞI
INDUSTRIAL HYGIENE AND OCCUPATIONAL HEALTH
S303.07.53İşyeri ortamında: Havadan bulaşan hastalıklar, İç ortam hava kalitesi, Gürültü, Radyasyon, Termal stres, Biyolojik etmenler, Kimyasal etmenler, Aydınlatma, Kişisel Koruyucu Donanım, Havalandırma, Titreşim, Numune alma ve izleme gibi konuların önemini ve nasıl izleneceğini öğretmekIn the workplace: To teach the importance of airborne diseases, indoor air quality, noise, radiation, thermal stress, biological factors, chemical factors, lighting, personal protective equipment, ventilation, vibration, sampling and monitoring
ISG640İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK ETMENLERİ
RISK FACTORS IN BUSINESS HEALTH
S303.07.53Risk etmenleri hakkında temel bilgi ve alınması gerekli koruyucu önleyici tedbir ve donanımlar ile yasal mevzuatlar
ISG643ENDÜSTRİYEL MAKİNE KULLANIMINDA FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
PHYSICAL RISK FACTORS IN INDUSTRIAL MACHINE USE
S303.07.53Endüstriyel makine tanımları, özellikleri ve çeşitleri, tanımlar. İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenlerini tanımlar. Fiziksel risk etmenlerinin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar. Ulusal ve Uluslararası standartlarda müsaade edilen değerleri belirtir. Ülkemizde ve dünyada fiziksel risk fiziksel risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır. Fiziksel risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş güvenliği uzmanının bu konudaki görevlerini açıklar.
ISG644MADEN SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN MINING SECTOR
S303.07.53
ISG645ATIK YÖNETİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
WASTE MANAGAMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
S303.07.53
ISG646İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HUMAN RESOURCE MANAGAMENT AND OCCOPATIONAL HEALTH AND SAFETY
S303.07.53
ISG647YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN CONSTRUCTION WORKS
S303.07.53
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORAL PROFICIENCY
Z000.030.00Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Doktora tez jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.The PhD qualification examination consists of two parts, written and oral. The doctoral thesis jury evaluates the success of the student in written and oral exams and decides by absolute majority whether the student is successful or unsuccessful.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Bu derste öğrenci çalışmak istediği tez konusunu jüri önünde savunur.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.