English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PROSTHODONTICS (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PROSTHODONTICS (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDT655SABİT PROTEZLER I
FIXED DENTURES I
Z143.06.05Oklüzyona giriş , Alt çene hareketleri, Artikülatörler ve oklüzyonun biyomekanikleri, Sabit protezlerde oklüzyon, Temporamandibular eklem, Temporamandibular eklem disfonksiyonları, Sabit protezlerde oklüzal uyumlama, Çiğneme sisteminde oklüzyon ve fonksiyonel uyumsuzluklar, Oklüzal kayıtların alınması, Oklüzal kayıtların aktarılması ve yüz arkı kullanımı, Travmatik Oklüzyon, Splint tedavileri, Splint tedavilerinde laboratuar yöntemleri, Vaka raporları
PDT657HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER
REMOVABLE PROSTHEIS 
Z143.06.05HAREKETLİ PROTEZLERİN ENDİKASYON AŞAMASINDAN BİTİM AŞAMASINA KADAR OLAN TEORİK BİLGİLERİ VE KLİNİK ÇALIŞMAYI İÇERİR.
PDT659GÜNCEL PORSELEN SİSTEMLERİ
CURRENT DENTAL CERAMIC SYSTEMS
Z143.06.05Güncel porselen sistemlerinin özellikleri ve kullanımı.
PDT671DİŞ HEKİMLİĞİNDE MATERYALLER
MATERIALS IN DENTISTRY
S143.06.05DİŞ HEKİMLİĞİNDE MATERYALLER
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDT692TAM PROTEZLER
TAM PROTEZLER
Z143.06.05Sabit protezlerin yapılamadığı çok sayıda diş kaybı olan ya da total diş kaybı olan ağızlarda yapılan diş eksikliklerini gidererek estetik görünümü sağlayan, hasta tarafından takılıp çıkartılabilen protezlerin yapımı.
PDT698SABİT PROTEZLER II
FIXED DENTURES II
Z143.06.05Oklüzyona giriş , Alt çene hareketleri, Artikülatörler ve oklüzyonun biyomekanikleri, Sabit protezlerde oklüzyon, Temporamandibular eklem, Temporamandibular eklem disfonksiyonları, Sabit protezlerde oklüzal uyumlama, Çiğneme sisteminde oklüzyon ve fonksiyonel uyumsuzluklar, Oklüzal kayıtların alınması, Oklüzal kayıtların aktarılması ve yüz arkı kullanımı, Travmatik Oklüzyon, Splint tedavileri, Splint tedavilerinde laboratuar yöntemleri, Vaka raporları
SAG601KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
CLINICAL RESEARCH METHODS
Z303.06.03
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
PDT694İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER
İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER
S143.06.05İmplant destekli protezlerin yapısının öğrenilmesi ve uygulanması. Ölçü tekniklerinin farklılıkları.
PDT700LAMİNE VENEER VE GÜLÜŞ TASARIMI
LAMİNE VENEER VE GÜLÜŞ TASARIMI
S143.06.05Estetik diş hekimliği (Tanım, Estetik Diş Hekimi, takım çalışması), Gülüş tasarımı(1) (Giriş,orta hat;İnsizal uzunluk, zenith noktaları, Gingival sağlık ve İnterdental Embrazürler, Gingival seviyeler ve uyum), Gülüş tasarımı(2) ( Diş aksı, İnterdental temas alanları, ve noktaları, İnsizal embrazürler, Bireysel ve kollektif diş boyutları, diş karakterleri) ,Laminate veneerler için diş preparasyonu , Laminate veneerler ve oklüzyon ve fonksiyon ,Prepless laminate veneerler ,Laminate veneerler için ölçü yöntemleri ,Laminate veneerlerde kullanılan materyaller ,Laminate veneerler Mock-up tekniği , Adezyon , Renk seçimi ( Renk , rengin algılanması, Kontrast efektleri, Renk rehber sistemleri, Materyaller ve Materyal bilgisinin renk üzerindeki etkisi) ,Estetik tedavi planında periodontal değerlendirmeler, Başarısızlıklar ( Estetik başarısızlıklar, mekanik sorunlar, adeziv sorunlar, renk değişimi)
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDT683İLERİ MADDELER BİLGİSİ
MATERIALS SCIENCE ADVANCED
Z143.06.05
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.
PDT673OVERDENTURELER
OVERDENTURES
S143.06.05
PDT675OKLÜZYON
OCCLUSION
S143.06.05
PDT677IMPLANT PROTEZLER
IMPLANT DENTURE
S143.06.05
PDT681RESTORATİF ALTYAPI MALZEMELERİ
RESTORATİF ALTYAPI MALZEMELERİ
S143.06.05
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Öğrenciler ilgilendikleri konularda araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-7DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.
SAG600-9DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.