English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENERGY TECHNOLOGIES (WithOutThesis)(IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENERGY TECHNOLOGIES (WithOutThesis)(IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE509ESCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Araştırmanın felsefesi, yapısı ve araştırma çalışmasının bileşenleri incelenerek, bilimsel araştırma yaklaşımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araştırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve önemin ortaya konulması ve araştırma önerisinin oluşturulması gibi bilimselliğe hizmet eden yöntemler açıklanacaktır. Tez yazım kuralları, kaynakça hazırlama, makale ve rapor yazım kuralları ve etik kurallar anlatılacaktır.Research design Literature search and review Scientific writing Scientific presentation Critical scientific review Data types and data collection techniques Quantitative and qualitative methods and data analyses Ethical issues
MEN596ADVANCED NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
ADVANCED NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
Z303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE540TERM PROJECT COURSES
TERM PROJECT COURSES
Z000.03.00
MEN588ANALYTICAL METHODS IN MECHANICAL ENGINEERING
ANALYTICAL METHODS IN MECHANICAL ENGINEERING
Z303.06.03
EE557EPOWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
POWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
ENT502CONVECTİON HEAT TRANSFER
CONVECTİON HEAT TRANSFER
S303.06.03
ENT503WIND ENERGY SYSTEMS
WIND ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
ENT504SOLAR ENERGY SYSTEMS
SOLAR ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
ENT505CONDUCTION HEAT TRANSFER
CONDUCTION HEAT TRANSFER
S303.06.03
ENT506NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR ENERGY
S303.06.03
ENT508INTERNATİONAL ORGANİZATİON AND WORLD POLİTİCS
INTERNATİONAL ORGANİZATİON AND WORLD POLİTİCS
S303.06.03
ENT521SPECİAL TOPİCS İN ENERGY ENGİNEERİNG
SPECİAL TOPİCS İN ENERGY ENGİNEERİNG
S303.06.03
MEN525INDUSTRAL ENERGY MANAGEMENT
INDUSTRAL ENERGY MANAGEMENT
S303.06.03
MEN526COMBUSTION AND EMISSIONS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
COMBUSTION AND EMISSIONS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
S303.06.03
MEN529CURRENT APPROACHES TO ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
CURRENT APPROACHES TO ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
S303.06.03
MEN546RADIATION HEAT TRANSFER
RADIATION HEAT TRANSFER
S303.06.03
MEN547THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL SYSTEMS AND ENERGY
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL SYSTEMS AND ENERGY
S303.06.03
MEN553HVAC SYSTEMS AND ENERGY SAVING
HVAC SYSTEMS AND ENERGY SAVING
S303.06.03
SBU505INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES
INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES
S303.06.03
SBU524INTERNATIONAL SECURITY
INTERNATIONAL SECURITY
S303.06.03Öncelikle teorik olarak güvenliğin tanımı, genişlemesi ve derinleştirilmesi ile ilgili çalışmalardan sonra, ulusal güvenlik planlaması, güvenlik alanında yeni paradigmalar ve bölge bölge uluslararası güvenlik konuları üzerinde durulacaktır.During the semester, students of the International Security class will learn about security theories, current national and international threats to security.
SBU540EUROPEAN POLITICS
EUROPEAN POLITICS
S303.06.03Bütün yönleri ile Avrupa Birliği'ni ele almak. Tarihçe, Kurumlar, İşleyiş, Üyelik süreci, üye ülkeler vb.evaluation of the European Union in all its aspects, including its history, institutions, functioning, membership process, and policies
SBU541CURRENT ISSUES IN POLITICAL SCIENCE
CURRENT ISSUES IN POLITICAL SCIENCE
S303.03.03
SBU542CURRENT ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS
CURRENT ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS
S303.03.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.