English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENERGY TECHNOLOGIES (WithOutThesis)(IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENERGY TECHNOLOGIES (WithOutThesis)(IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ENT501RELIABILITY OF ENERGY SOURCES
RELIABILITY OF ENERGY SOURCES
Z303.06.03
FBE509ESCİENTİFİC RESEARCH TECHNİQUES
SCİENTİFİC RESEARCH TECHNİQUES
Z303.06.03
MEN596ADVANCED NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
ADVANCED NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
Z303.06.03
EE557EPOWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
POWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
ENT503WIND ENERGY SYSTEMS
WIND ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
ENT505CONDUCTION HEAT TRANSFER
CONDUCTION HEAT TRANSFER
S303.06.03
ENT521SPECİAL TOPİCS İN ENERGY ENGİNEERİNG
SPECİAL TOPİCS İN ENERGY ENGİNEERİNG
S303.06.03
MEN529CURRENT APPROACHES TO ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
CURRENT APPROACHES TO ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
S303.06.03
MEN546RADIATION HEAT TRANSFER
RADIATION HEAT TRANSFER
S303.06.03
MEN547THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL SYSTEMS AND ENERGY
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL SYSTEMS AND ENERGY
S303.06.03
SBU505INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES
INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES
S303.06.03
SBU524INTERNATIONAL SECURITY
INTERNATIONAL SECURITY
S303.06.03Öncelikle teorik olarak güvenliğin tanımı, genişlemesi ve derinleştirilmesi ile ilgili çalışmalardan sonra, ulusal güvenlik planlaması, güvenlik alanında yeni paradigmalar ve bölge bölge uluslararası güvenlik konuları üzerinde durulacaktır.During the semester, students of the International Security class will learn about security theories, current national and international threats to security.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MEN588ANALYTICAL METHODS IN MECHANICAL ENGINEERING
ANALYTICAL METHODS IN MECHANICAL ENGINEERING
Z303.06.03
ENT502CONVECTİON HEAT TRANSFER
CONVECTİON HEAT TRANSFER
S303.06.03
ENT504SOLAR ENERGY SYSTEMS
SOLAR ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
MEN526COMBUSTION AND EMISSIONS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
COMBUSTION AND EMISSIONS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
S303.06.03
SBU540EUROPEAN POLITICS
EUROPEAN POLITICS
S303.06.03Bütün yönleri ile Avrupa Birliği'ni ele almak. Tarihçe, Kurumlar, İşleyiş, Üyelik süreci, üye ülkeler vb.evaluation of the European Union in all its aspects, including its history, institutions, functioning, membership process, and policies
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE557TERM PROJECT COURSES
TERM PROJECT COURSES
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes the works where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is made. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.