English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD ENGINEERING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD ENGINEERING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
GIM701YENİ GIDA PROSESLERİ
YENİ GIDA PROSESLERİ
Z303.06.03Isıl sterilizasyon ve mikroorganizma ilişkileri, Fo ve Do değerleri, ısısal işlem sonrası bozulmalar, devamlı sterilizasyon sistemleri, gıdaların bozulma olasılıkları, konu ile ilgili problem çözümü
GIM703GIDA KİMYASI UYGULAMALARI
GIDA KİMYASI UYGULAMALARI
Z303.06.03Gıdalarda makro (su, karbohidratlar) ve mikro (pigmentler, tat ve koku maddeleri) yapıtaşlarının kimyası, reaksiyonları ve bu bileşenlerde meydana gelebilecek değişikliklerin gıda üzerindeki etkileri
LEE502TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
GIM709MİKOTOKSİNLER
MİKOTOKSİNLER
S303.06.03Mikotoksin oluşturan küfler, küf gelişmesini etkileyen faktörler, mikotoksinlerin özellikleri, mikotoksinlerin sağlık üzerine etkileri, aflatoksinler, okratoksinler, sklopiazonik asit, patulin, alternaria toksinleri, fusarium mikotoksinleri, trikotesenler.
GIM711YENİ MUHAFAZA YÖNTEMLERİ
YENİ MUHAFAZA YÖNTEMLERİ
S303.06.03Gıdaların muhafazasında modern yöntemlerin incelenmesi
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GIM700GIDA MİKROBİYOLOJİSİ UYGULAMALARI
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ UYGULAMALARI
Z303.06.03
GIM702GIDA ANALİZLERİ
GIDA ANALİZLERİ
S303.06.03
GIM706ENZİM TEKNOLOJİLERİ
ENZİM TEKNOLOJİLERİ
S303.06.03
GIM710GIDA TEKNOLOJİLERİNDE YENİ UYGULAMALAR
GIDA TEKNOLOJİLERİNDE YENİ UYGULAMALAR
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE500-1YÜKSEK LİSANS TEZİ -I
YÜKSEK LİSANS TEZİ -I
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE500-2YÜKSEK LİSANS TEZİ -II
YÜKSEK LİSANS TEZİ -II
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.