English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ORTHODONTICS (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ORTHODONTICS (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ORT519MALOKLÜZYONUN ETYOLOJİSİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER
FACTORS IN THE ETIOLOGY OF MALOCCLUSION
Z143.06.05
SAG501BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
SCIENTIFIC RESEARCHES
Z303.06.03Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, , veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanması
ORT511DUDAK DAMAK YARIKLIĞI OLGULARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
DISTRACTION OSTEOGENESIS
S143.06.05
ORT513DİSTRAKSİYON OSTOGENESİS
ORTHODONTIC APPROACH IN TMD
S143.06.05
ORT515ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ VE BİYOMODELLEME
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
S143.06.05
ORT517ÇENE EKLEME BOZUKLUKLARINDA ORTODONTİK YAKLAŞIMLAR
CONTEMPORARY IMAGINGS AND BIOMODELING
S143.06.05
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ORT501DUDAK DAMAK YARIKLIĞI OLGULARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
DISTRACTION OSTEOGENESIS
Z223.07.041-DUDAK DAMAK YARIĞI NEDİR? 2-DUDAK DAMAK YARIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ 3-DUDAK DAMAK YARIĞI TEŞHİS 4- DUDAK DAMAK YARIĞIPATOGENEZİ 5-DUDAK DAMAK YARIĞI ETYOLOJİSİ 6-DUDAK DAMAK YARIĞI SINIFLAMASI 7-DUDAK DAMAK YARIĞI İle Meydana Gelen Komplikasyonlar 8-Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Multidisipliner Tedavi Yaklaşımlar
ORT503DİSTRAKSİYON OSTOGENESİS
ORTHODONTIC APPROACH IN TMD
Z223.07.04
ORT505ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ VE BİYOMODELLEME
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z223.07.04Bu derste görüntülemenin tarihçesinde yer alan sistemler ile güncel görüntüleme ve geleceğin teknolojisi olan biyomodelleme anlatılacaktır
ORT507ÇENE EKLEME BOZUKLUKLARINDA ORTODONTİK YAKLAŞIMLAR
CONTEMPORARY IMAGINGS AND BIOMODELING
Z223.07.04Jaw joint disorders, diagnosis, treatmentIn this course, the current history of imaging systems and biomodeling which is the future technology will be explained.
ORT509BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
GOLDEN RATIO AND AESTHETIC ORTHODONTIC APPROACHES
Z202.02.02Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Golden ratio, facial aesthetics analysis, smile aesthetics and applications
ORT512SEMİNER
SEMINAR
Z000.07.00Araştırma ve makalelerin incelenmesi ve tartışılması ile sunum hazırlama kabiliyetinin kazandırılması.
SAG500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.