English

13210 FOOD SAFETY - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 THESIS55100.00
2 THESIS55100.00
3 SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES55100.00
4 NUTRITION SCIENCE2240.00
5 FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS4480.00
6 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ55100.00
Related number of course units / 66--
Level of contribution26--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 FOOD TOXICOLOGY000.00
2 OBESITY AND COMMUNITY NUTRITION000.00
3 PROBIOTICS ANS PREBIOTICS000.00
4 FOOD, NUTRITION AND SUSTAINABILITY000.00
5 FUNCTIONAL FOODS55100.00
6 FOOD MICROBIOLOGY55100.00
7 GIDA GÜVENCESİ, GIDA GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ55100.00
8 PROBIOTICS AND PREBIOTICS55100.00
9 FOOD TECHNOLOGIES000.00
10 FOOD CONTROL AND SYSTEM000.00
11 FOOD PROTECTION METHODS000.00
12 FOOD TOXICOLOGY55100.00
13 FOOD BIOTECHNOLOGY000.00
14 FOOD MICROBIOLOGY55100.00
15 ANTIOXIDANTS AND ITS IMPORTANCE000.00
16 PUBLIC HEALTH 000.00
17 NUTRIGENOMICS55100.00
18 NUTRITION BIOCHEMISTRY4480.00
19 ADVANCED ANALYSIS METHODS IN FOOD SAFETY55100.00
20 MULTIDISICINARY PROSPECT OF FOOD SAFETY55100.00
21 NUTRITION BIOCHEMISTRY000.00
22 FUNCTIONAL FOODS 4480.00
Related number of course units / 2211--
Level of contribution53--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.