English

16016 ÇOCUK GELİŞİMİ - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 DEVELOPMENTAL ASSESSMENT00
2 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ00
3 DÖNEM PROJE DERSİ00
Related number of course units / 3--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 FAMILY AND CHILDREN LAW00
2 SEXUAL HEALTH / REPRODUCTIVE HEALTH00
3 MOTHER-FATHER-CHILD RELATIONS00
4 ÇOCUK GELİŞİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR00
5 ÇOCUK VE ÇEVRE00
6 CHILDREN AT RISK00
7 ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİ VE DESTEKLENMESİ00
8 FAMILY EDUCATION00
9 OYUN VE OYUN MATERYALLERİ00
10 CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM PROGRAMLARI00
11 KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM ÇALIŞMALARI00
12 DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR00
13 ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM00
14 CONTEMPORARY DEVELOPMENT AND LEARNING THEORIES00
15 CHILDREN'S READING HABITS AND CHILDREN'S LITERATURE00
16 THEORIES AND MODELS OF LEARNING AND TEACHING IN EARLY CHILDHOOD00
17 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI00
18 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE FELSEFİ DÜŞÜNME BECERİLERİ00
19 ARTISTIC CREATION IN CREATIVE THINKING00
20 CURRENT STUDIES IN EARLY CHILDHOOD00
21 TEST AND SCALE DEVELOPMENT00
22 CHILD PSYCHOPATHOLOGY00
23 JUVENILE DELIQUENCY00
24 CHILD PSYCHOTHERAPY00
25 FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ00
26 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ00
Related number of course units / 26--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.