English

16555 PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS - Programme for Bachelor's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617T%
1 HISTORY, PHILOSOPHY AND FUTURE OF OLYMPIC MOVEMENT455345545505435457183.53
2 SPORTS ADMINISTRATION545434544504345456880.00
Related number of course units / 222222222220222222--
Level of contribution9910779108910097710810--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617T%
1 PHYSICAL PERFORMANCE TESTS AND EXERCISE PRESCRIPTIONS0000000000000000000.00
2 SPORTS SOCIOLOGY 0000000000000000000.00
3 BIOMECHANICAL BASIS OF SPORTS SKILLS0000000000000000000.00
4 SKILLS LEARNING0000000000000000000.00
5 SPECIAL FIELD STUDIES 0000000000000000000.00
6 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT FOR HANDICAPPED 0000000000000000000.00
7 NUTRITION IN SPORTS0000000000000000000.00
8 SPORTS, TOURISM AND ENVIRONMENT0000000000000000000.00
9 RECREATION0000000000000000000.00
10 HISTORY,CULTURE AND PHILOSOPHY OF SPORTS0000000000000000000.00
11 EVENT MANAGEMENT IN SPORTS0000000000000000000.00
12 PLANNING AND MANAGEMENT OF SPORTS FACILITIES0000000000000000000.00
13 SPORTS PSYCHOLOGY0000000000000000000.00
14 RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS AND HEALTH IN DIFFERENT AGES0000000000000000000.00
15 PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT0000000000000000000.00
16 MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS0000000000000000000.00
17 BIOCHEMISTRY OF EXERCISE0000000000000000000.00
18 TEACHING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS0000000000000000000.00
19 TEACHING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS0000000000000000000.00
20 FACILITY MANAGEMENT IN SPORTS0000000000000000000.00
21 ERGOGENIC AIDS IN SPORTS0000000000000000000.00
Related number of course units / 2100000000000000000--
Level of contribution00000000000000000--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.