English

03020-GRAPHIC DESIGN-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11142 GRA111 BASIC ART EDUCATION-I Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
11141 GRA113 DRAWING-I Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
11345 GRA115 INTRODUCTION TO GRAPHIC DESIGN Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
11140 GSF121 ART HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11144 GRA112 BASIC ART EDUCATION-II Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
11231 GRA114 DRAWING-I Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
11145 GRA116 INTRODUCTION TO COMPUTERIZED DESIGN Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11146 GSF122 ART HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11150 GRA211 GRAPHIC DRAWING-I Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
11346 GRA223 TYPOGRAPHY-I Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
11151 GRA225 ILLUSTRATION Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11347 GRA231 GRAPHIC DESIGN-I Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
11153 GSF223 PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11163 GRA212 GRAPHIC DRAWING-II Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
11349 GRA224 TYPOGRAPHY-II Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
11348 GRA226 PHOTOGRAPHY Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11350 GRA232 GRAPHIC DESIGN-II Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
11157 GSF214 MYTHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11352 GRA321 PACKAGING DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
9726 GRA323 GRAPHIC ANIMATION-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11351 GRA331 GRAPHIC DESIGN-III Compulsory 4 + 2 5.0 7.0
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11353 GRA322 WEB DESIGN AND INTERFACE APPLICATIONS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
11354 GRA332 GRAPHIC DESIGN-IV Compulsory 4 + 2 5.0 7.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 14
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :14 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11356 GRA401 GRAPHIC DESIGN PROJECT Compulsory 4 + 2 5.0 7.0
11355 GRA421 INDUSTRIAL GRAPHIC DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 14
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :14 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11357 GRA402 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 22
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):8 Total ECTS Credit (Elective) :22 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.