English

16095-ORTHODONTICS- Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54807 ORT501 DISTRACTION OSTEOGENESIS Compulsory 2 + 2 3.0 7.0
54808 ORT503 ORTHODONTIC APPROACH IN TMD Compulsory 2 + 2 3.0 7.0
54809 ORT505 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 2 3.0 7.0
54810 ORT507 CONTEMPORARY IMAGINGS AND BIOMODELING Compulsory 2 + 2 3.0 7.0
54811 ORT509 GOLDEN RATIO AND AESTHETIC ORTHODONTIC APPROACHES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
46778 ORT502 SUPPLEMENTAR SUBJECTS IN ORTHODONTICS  Compulsory 2 + 4 4.0 9.0
46780 ORT504 TREATMENTS IN CLEFT LIP   PALATE CASES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
46783 ORT506 GENERAL ORTHODONTIC  SUBJECTS Compulsory 2 + 4 4.0 5.0
46785 ORT508 MULTIDISCIPLINARY TREATMENT APPROACHES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
46788 ORT510 GOLDEN RATIO AND AESTHETIC ORTHODONTIC APPROACHES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
16721 SAG505 TERM PROJECT Compulsory 0 + 0 0.0 30.0
Total ECTS Credit (Compulsory):56 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :56

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
55297 SAG545 TERM PROJECT Compulsory 0 + 0 0.0 10.0
Total ECTS Credit (Compulsory):10 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :10
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.