Türkçe

güncelleme: 21.12.2016

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN

 1. ÖSYM Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı,

 2. Lise Diploması Aslı veya Diploma Hazırlanmamış ise Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi

 3. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçiş geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge

 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı gösterilecek),

 5. Askerlik Belgesi (1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi),

 6. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş 6 Adet fotoğraf),

 7. Banka Sözleşmesi,

 8. İlk ve Acil Yardım bölümü öğrencileri 233. özel koşul gereği ek olarak Tıp Fakültesinden alınan sağlık raporu getireceklerdir.

 9. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölüm öğrencileri 49. özel koşul gereği istenen ek evrak ve rapor getireceklerdir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

 1. YÖS / TCS Sınav Sonuç Belgesi Aslı ve Senatomuzca Kabul edilen diğer sınav sonuçları veya AYÖS sınav sonuç belgesi.
 2. Lise Diploması Aslı ve Türkçeye Çevrilmiş Onaylı Sureti,
 3. Denklik Belgesi,
 4. İkamet Tezkeresi,
 5. Öğrenci Vizesi,
 6. Fotoğraf (Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 Adet fotoğraf),
 7. Banka Dekontu (TCS Sınavı ile kayıt yaptıracak adaylar için İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak Burs Belgesi),
 8. Sağlık Sigortası Yaptırdığına dair belge,
 9. Türkçe öğrenim görecekler için Türkçe Yeterlilik Belgesi.

DGS SINAVI İLE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN

 1. DGS Sınav Sonuç Belgesi,
 2. Ön Lisans Diploması Aslı ve Diploma Hazırlanmamış ise Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi,
 3. Transkript (Aslı),
 4. Ders İçerikleri (Onaylı),
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı gösterilecek),
 6. Askerlik Belgesi (1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi,
 7. Fotoğraf (Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 Adet fotoğraf),
 8. Banka Sözleşmesi,

KREDİLİ HESAP SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Gelir Beyanı Taksit Ödemelerinin üzerinde olacak şekilde evraklarınızı
tamamlayınız. (KMH hesabı imzalayacak kişinin aylık geliri taksit ödemesinin
üzerinde olmak zorundadır.) 

Maaşlı Çalışanlar
- Nüfus Cüzdanının aslı
- Son aya ait maaş bordrosu, kaşeli ve imzalı (Son 3 aylık SSK’nın aynı iş
yerinden ödenmesi zorunludur.)
- Şirketten maaş yazısı getirenlerin, imzalayana ait şirket imza sirküleri
almaları gerekmektedir.

Emekliler

- Nüfus Cüzdanının aslı

Kira Geliri Olanlar
- Nüfus Cüzdanının aslı
- Gayrimenkul tapu fotokopisi
- Kira Kontratı
- Kira gelirini gösteren son 6 aya ait banka hesap ekstresi

Çiftçi Olanlar
- Nüfus Cüzdanının aslı
- Çiftçi Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi

Yan Gelir Sahibi Olanlar
- Nüfus Cüzdanının aslı
- Banka mevduatlarını gösteren hesap cüzdanları (son aya ait hesap
hareketleri işlenmiş olmalı)
- Fon bakiyelerini gösteren güncel hesap ekstreleri
- Hisse senedi depo hesap detaylarını gösteren banka ya da aracı kurum
hesap dökümleri

Şahıs Firması Olanlar
- Nüfus Cüzdanının aslı
- Vergi Levhası (En az 6 aylık ve matrahı gösterir olmalıdır.)
- Geçici Vergi Beyannamesi (Son 2 dönem)
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Son dönem)

Ltd. veya A. Ş. Sahibi Olanlar
- Nüfus Cüzdanının aslı
- Vergi Levhası (En az 6 aylık ve matrahı gösterir olmalıdır.)
- Son 3 döneme ait geçici vergi beyannamesi veya mizan
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi (Son dönem)


KREDİ KARTI TAKSİTLİ ÖDEME

Kredi kartı ile eğitim katkı payının tamamını taksitli ödemek isteyen öğrencilerimizin velilerinin kartlarına 10 ay taksit yapılır.

NOT: Kredi Kartı ve Peşin ödeme yapacak velilerimiz Banka tarafından istenen evrakları getirmek zorunluluğu yoktur.


SINAV TAKVİMİNİZ

İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görecek öğrencilerimiz için İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS), belirlenen tarihlerde her gün saat 10:00 – 17:00 arası Florya Yerleşkesi D Blok (İnönü Caddesi No: 38 Küçükçekmece / İSTANBUL 
Telefon: 444 1 428) bilgisayar laboratuarlarında online olarak yapılacaktır. 

İngilizce Hazırlık zorunlu olan tüm bölüm/program öğrencilerimiz ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık okuyacak öğrencilerimizin bu sınava girmeleri zorunludur.   

Daha fazla bilgi, kayıt esnasında İngilizce Hazırlık Danışma Masası'nda temin edilebilir.

Seviye Belirleme Sınavı'ndan 70 ve üzerinde puan alan ve önceki akademik yılda başarısız olan öğrencilerimiz için İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) belirlenen tarihte Bahçelievler Yerleşkemizde (Adnan Kahveci Bulvarı, No: 78  Bahçelievler-İstanbul  Tel: 444 1 428) yapılacaktır. Bir önceki akademik yılda başarısız olan İngilizce Hazırlık öğrencileri telefonla veya bizzat gelerek sınava gireceklerini belirlenecek tarihe kadar bildirmeleri planlama açısından yardımcı olacaktır. 

DERS KAYDI VE KAYIT YENİLEME

Ders kayıtları; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrencinin o yarıyıl içinde alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanla görüşülerek tespit edildikten sonra yapılır.

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen, ancak mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, belirtilen ek süre içinde kayıt yaptırabilir. Öğretim ücretini ödediği halde süresi içinde kayıt yenileme formunu teslim etmeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz. Önlisans programlarında iki yarıyıl ve lisans programlarında dört yarıyıl üst üste, izinli veya geçerli mazereti olmadığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından bir akademik danışman atanır.

Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Bölüm veya program başkanı; gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.


 

Üniversitemiz Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı: İstanbul Aydın Üniversitesi

Banka Adı: Denizbank

IBAN No: TR49 0013 4000 0017 7110 7000 95

Açıklama bölümüne "öğrenci adı ve TC no" yazılmalıdır.

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.