Türkçe

güncelleme: 18.09.2023

REKTÖRLÜK

REKTÖRLÜK
Rektör : Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN
Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Zafer ASLAN
Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Ali SINAĞ
FAKÜLTELER
Fen-Edebiyat Fakültesi : Prof. Dr. H.Tarık OĞUZLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : Prof. Dr. Celal Nazım İREM
Mühendislik Fakültesi : Prof. Dr. Hasan Hüseyin BALIK
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi : Prof. Dr. Turhan Nejat ARAL
Güzel Sanatlar Fakültesi : Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU
İletişim Fakültesi : Prof. Dr. Selahattin YILDIZ
Hukuk Fakültesi : Prof. Dr. Vahit DOĞAN
Eğitim Fakültesi : Prof. Dr. Elif Yeşim ÜSTÜN
Diş Hekimliği Fakültesi : Prof. Dr. Derviş YILMAZ
Sağlık Bilimleri Fakültesi : Prof. Dr. Ayşegül KAPTANOĞLU
Tıp Fakültesi : Prof. Dr. Metin KAPAN
Spor Bilimleri Fakültesi : Prof. Dr. Kemal TAMER
Uygulamalı Bilimleri Fakültesi : Prof. Dr. Meltem Nurtanış VELİOĞLU
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü : Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
YÜKSEKOKUL
Yabancı Diller Yüksekokulu : Prof. Dr. Aysel Ergül KESKİN
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu : Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI
Adalet Meslek Yüksekokulu : Prof. Dr. Ömer Adil ATASOY
Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu : Prof. Dr. Ahmet İLVAN

SENATO


Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ Rektör
Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN Rektör Yardımcısı / Üye
Prof. Dr. Zafer ASLAN Rektör Yardımcısı / Üye
Prof. Dr. Ali SINAĞ
Rektör Yardımcısı / Üye
Prof. Dr. Metin KAPAN
Tıp Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Elif Yeşim ÜSTÜN Eğitim Fakültesi / Üye
Prof. Dr. H.Tarık OĞUZLU
Fen-Edebiyat Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU
Güzel Sanatlar Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Vahit DOĞAN
Hukuk Fakültesi / Adalet / Üye
Prof. Dr. Celal Nazım İREM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Selahattin YILDIZ
İletişim Fakültesi  / Üye
Prof. Dr. Zafer ASLAN
Mühendislik Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Turhan Nejat ARAL
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ı / Üye
Prof. Dr. Ayşegül KAPTANOĞLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi  / Üye
Prof. Dr. Kemal TAMER Spor Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  / Üye
Prof. Dr. Aysel Ergül KESKİN Yabancı Diller Yüksekokulu  / Üye
Prof. Dr. Derviş YILMAZ
Diş Hekimliği Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Türkay BULUT
Eğitim Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Meltem Nurtanış VELİOĞLU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Üye
Prof. Dr. Ömer Adil ATASOY Adalet MYO / Üye
Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI ABMYO / Üye
Prof. Dr. Ahmet İLVAN SHMYO / Üye
Prof. Dr. Kâmil BOSTAN
Güzel Sanatlar Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Mehmet Tevfik GÜLSOY
Hukuk Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Metin AKAR
Fen-Edebiyat Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Sefa ÇELİKSAP
İletişim Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Hasan SAYGIN
Mühendislik Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Zülküf GÜNELİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Erman Bülent TUNCER
Diş Hekimliği Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR Sağlık Bilmleri Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Veysel GÜNAY Spor Bilimleri Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Halil ALIŞ Tıp Fakültesi / Temsilci Üye
Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Temsilci Üye
Sebahattin KUTLU
Genel Sekreter / Raportör / Üye
M.Burak KIRLANGIÇ
Öğrenci Temsilcisi

YÖNETİM KURULU


Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ Rektör / Başkan
Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN Rektör Yardımcısı / Senatoca Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Elif Yeşim ÜSTÜN Eğitim Fakültesi / Üye
Prof. Dr. H.Tarık OĞUZLU Fen-Edebiyat Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU Güzel Sanatlar Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Vahit DOĞAN Hukuk Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Celal Nazım İREM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  / Üye
Prof. Dr. Selahattin YILDIZ İletişim Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Zafer ASLAN Mühendislik Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Turhan Nejat ARAL Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Ayşegül KAPTANOĞLU Sağlık Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Kemal TAMER Spor Bilimleri Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Metin KAPAN Tıp Fakültesi / Üye
Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI Senatoca Seçilmiş / Temsilci Üye
Prof. Dr. Mehmet Tevfik GÜLSOY Senatoca Seçilmiş / Temsilci Üye
Sebahattin KUTLU Genel Sekreter / Raportör
M.Burak KIRLANGIÇ Öğrenci Temsilcisi

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

» Afet Araştırma (AFAM)
» Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi
» Ulusal Güvenlik ve Strateji
» Enerji Politikaları ve Piyasaları
» Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)
» Toplumsal Araştırmalar (TARMER)
» Türkiye Araştırmaları (TAM)
» Uzaktan Öğretim
» Ağız ve Diş Sağlığı
» Orta Doğu ve Kafkasya
» Türkçe Öğretim (TÖMER)
» Engelsiz Yaşam
» Çocuk Eğitimi
» Afrikam
» Batı (Garbiyat) Araştırmaları
» Tevekkül Karman Global Barış ve Demokrasi
» Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri
» İleri Araştırmalar (İAUYGAR)
» Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav
» Bilim, Teknoloji, Matematik Eğitimi
» Çevre ve İnsan Sağlığı
» Kariyer Geliştirme
» Sağlık Hizmet Politikaları
» Sağlık
» Yükseköğretim Çalışmaları
» Gök Bilimleri
» Çin Araştırmaları
» Savunma Sanayi ve Teknolojileri
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.