Türkçe

güncelleme: 06.04.2016

YERİNDE UYGULAMA MERKEZİ (YUM)

Üniversitemiz, 2004 yılından bu yana, üniversite-sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek bir çalışma yürüterek öğrencilerini haftada bir gün sektörden firmalara göndererek uygulama becerisi kazandırtmaktadır. Yerinde uygulama eğitimi, 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren öğrencilerimizin almak zorunda oldukları bir ders haline gelmiştir. Öğrencilerimiz, eğitim dönemleri boyunca haftanın bir gününde firmalara giderek yerinde uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Meslek yüksekokullarında 2-3. ve 4. Yarıyıllarda fakültelerde ise 5-6 ve 7. yarıyıllarda yerinde uygulama dersi öğrencilere verilmektedir.

Öğrencilerin ders programları, haftanın 1 iş gününü işletmelerde geçirebilmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır. İkinci öğretim öğrencileri için ders programlarından her hangi bir gün boş bırakılmamaktadır. İkinci öğretim öğrencileri saat 17:00’da derslerine yetişebilecek şekilde haftanın her hangi bir günü yerinde uygulama dersini yapabilmektedir. Yerinde uygulama ve yaz stajları boyunca öğrencilerimizin “iş kazası ve meslek hastalığı” SGK primleri üniversitemiz tarafından düzenli olarak yatırılmaktadır.

Öğrencilerimizin haftanın belli günlerinde Çözüm Ortaklarımızın fiziki mekanlarında uygun departmanlara yönlendirilerek önce gözlem yapmaları, sistemlerini tanımaları, iş ilişkilerini ve iletişimlerini görmeleri, işin akışına ve süreçlerine dahil olmaları ve bir süre sonra katkı sağlamaları ve katılmaları teşvik edilerek bunun karşılıklı fayda ve verime dönmesi hedeflenmektedir. Bu sayede öğrenciler bir taraftan eğitimleri sürerken diğer taraftan da pratikte deneyim kazanmakta, gerçek profesyonel iş dünyasını görmekte, eğitimleri süresince edindikleri yerinde uygulama deneyimi ile mezun olduklarında ne istediklerini bilerek kariyerlerini daha tutarlı bir şekilde oluşturabilmektedirler.

Yerinde uygulama ve yaz stajı boyunca aynı işletmede bulunan öğrenci, işletme açısından birinci derecede istihdam edilmeye aday olarak görülmektedir. Bunun sebebi ise öğrencinin yerinde uygulama süresi içinde firmayı tanıması, sistemini öğrenmesi ve iyi performans sergileyerek kendisine adapte olabilmesidir. İşletmeler bu sistemle kendi insan kaynakları politikaları doğrultusunda istedikleri nitelikte elemanları yetiştirebilme olanağı bulmaktadır. Yerinde uygulamasını ve yaz stajını öğrenci aynı yerde yapabileceği gibi farklı işletme ve sektörlerde de yapabilmektedir. Bu seçeneğin öğrencilere ve dahası sektörlere en büyük avantajı ise öğrencinin üniversite sıralarında çalışıp çalışamayacağı sektörleri tanımasıdır. Böylelikle işletmelerin işçi devri azalmakta, öğrenci, yapabileceğine inandığı iş alanlarına yönelmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, her program ve bölüm için sektörlerinde lider olan kurum/kuruluşlar ile çözüm ortaklığı ilişkisi yürütmektedir. Çözüm ortakları sayesinde öğrenciler üst düzey yöneticilerden ders alma ve bu kuruluşlarda teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı bulmaktadır. Öğrencilerimiz aynı zamanda bu kuruluşlarda part-time ve full-time iş imkanı bulmakta, mezun olduktan sonra ise uygulamalı eğitim gördükleri kuruluşlarda istihdam olanağı elde etmektedirler.

Çözüm Ortaklarımız;
Çözüm ortaklarımız arasında büyük özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, oteller, acenteler, restoranlar, radyolar, televizyonlar, dergiler, stüdyolar, kreşler, rehabilitasyon merkezleri, belediyeler, matbaalar, yazılım firmaları, lojistik firmaları, kargo firmaları, holdingler, danışmanlık firmaları, öğretim kurumları, dernekler, organizasyon şirketleri, franchise ve markalı mağazalar bulunmaktadır.

Öğrenci İçin Avantajları
Yerinde Uygulamaya “düzenli devam” öğrencinin iş hayatından kopuk bir öğrenim süreci yaşamamasını sağlayacak, yerinde uygulama ve staj deneyimleri iş arama ve bulma sürecinde, kariyer gelişim ve planlamalarında ayrıcalık yaratacaktır. 14 haftalık yerinde uygulama sürecinde, izinsiz ve mazeretsiz 3 hafta devamsızlık yapan öğrencinin yerinde uygulama çalışmasına son verilir.

Çalışan öğrencilerimiz, çalıştıkları kurumlarda yerinde uygulama dersini yerine getirebilmektedirler. Öğrencilerimiz uygulama yapacakları firmaları kendileri bulabilecekleri gibi, Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü’nden de destek alabilmektedirler.

Firma İçin Avantajları
Öğrencilerin yönlendirildiği kurum ve kuruluşlar yerinde uygulama süresi içinde kendisini tanıyan, sistemini öğrenen ve iyi performans sergileyerek kendisine adapte olabilen öğrencileri ileriye dönük yetiştirerek, mezun olduktan sonra bünyelerine katabileceklerdir.  Ayrıca sosyal sorumluluk bağlamında öğrencinin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşayacaklardır.

MEZUN YERLEŞTİRME MERKEZİ (MEYEM)

Üniversitemizde Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğü, 2005 yılından itibaren hizmet vermektedir.

Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğü, İ.A.Ü. mezunlarının seçkin kurumlarda işe yerleştirilmeleri için mezunlar ile bu kurumlar arasındaki bağlantıyı kurar ve işe yerleştirmeler konusunda da yoğun hizmet verir. 

Koordinatörlüğümüzün amacı yeni mezunlarımıza sevebilecekleri, bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendilerini geliştirebilecekleri iş olanakları bulmakta yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencilerimize kendilerini geliştirebilecek ve çalışabilecekleri sektörler hakkında bilgi edinecekleri etkinlikler düzenlemektir.

İşbirliği yapılan binlerce çözüm ortağının talepleri doğrultusun mezunların özgeçmişleri süzülmekte ve yönlendirmesi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; çeşitli insan kaynakları gazeteleri, siteleri ve İK danışmanlık şirketlerinin yayınladığı 1000’e yakın ilan incelenerek, eleman ihtiyacı olan firmalara ulaşılır. Bu firmalarla iletişime geçilerek eleman ihtiyaçlarının nitelikleri öğrenilir. Uygun olan mezunlarımıza özgeçmiş havuzundan ulaşıp görüşme için yönlendirilir. İşe alınma süreci titizlikle takip edilir. 

Koordinatörlük olarak öğrencilerimizin mezun olmadan önce kariyer bilinçlerini arttırmak için çeşitli seminerler ve konferanslar düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş bulma aşamasında karşılaşacakları zorluklara kendilerini hazırlamalarına destek olunmaktadır. İşe giriş aşamasındaki en önemli etkenlerden birisi düzgün ve özelliklerini öne çıkarabilecek bir özgeçmiş hazırlanmasıdır. Diğer bir etken olarak firmaların uyguladıkları mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olup uygun cevaplar verebilmektir. Bu konularda çeşitli seminerler düzenleyerek mezun adaylarımıza yol gösterilmektedir.

Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğü olarak İstanbul Aydın Üniversitesi diplomasını almaya hak kazanmış her öğrenciye ilk işlerini bulma konusunda yardımcı olunmaktadır. Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğü, bu işlemleri gerçekleştirmek için öğrenciyi eğitim hayatı boyunca iş bulma sürecine dahil etmeyi amaçlamaktadır. Bir öğrencinin bir işe yerleştirilebilmesi için öncelikle öğrencinin isteği, işi talep etmeyi bilmesi ve onun için çalışması gerekmektedir. Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğü öğrencisine her zaman destek olmakla beraber, işe yerleşmek için mezuniyeti bekleyen değil, kariyerini okul hayatı süresince planlayan ve o plan çerçevesinde harekete geçen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir.

Üniversite hayatı boyunca uygulama ve stajlarını büyük bir özenle gerçekleştiren, yabancı dil ve bilgi teknolojilerini kullanım becerilerini geliştiren öğrenci ve mezunlarımız sektörlerin aradığı elemanlar olmaktadır.

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.