Türkçe

güncelleme: 27.09.2016

İAÜ;  eğitim, öğretim ve araştırma kalitesini arttırmak için tek başına ve erişkin eğitimi, mesleki eğitim grupları ve okulları da içeren diğer eğitim organları ile işbirliği halinde çalışmaktadır. İAÜ, öğrencilerin ve toplumun, kişisel ve kariyer gelişim olanaklarını geliştirmek için Hayat Boyu Eğitim Merkezi aracılığıyla sağlanan iyileştirme, alıştırma ve geliştirme kurslarını da içeren bir hayat boyu öğrenme programını hayata geçirmeyi taahhüt etmiştir. Öğrenci hizmetlerinin yanı sıra, Psikolojik, Rehberlik ve Danışmanlık merkezi, kurumun Sağlık Merkezi ile işbirliği içinde, akademik ve idari personeli de memnuniyetle karşılamaktadır.

AB ve Uluslar arası İlişkiler- CEUIR Merkezi, Erasmus kapsamındaki projelerden ve hareketlilik amacıyla işbirliklerinin sağlanmasından ve yönetiminden sorumludur.
Aday öğrenciler için bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, üniversite genelinde tanıtım posterleri yerleştirilmesi ve geniş öğrenci kitlelerine ulaşılabilmesi için mevcut öğrencilerin mail adreslerinden bir ağ oluşturulması gibi çeşitli tanıtım faaliyetleri ile daha fazla IAU öğrencisi, LLP/Erasmus programına katılmak için teşvik edilmektedir. Erasmus faaliyetini tamamlayarak dönen öğrenciler, diğer öğrencileri programa katılmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen toplantılarda sunumlar yaparak tecrübelerini paylaşmaktadırlar.

İAÜ’nün, mevcut LLP/Erasmus iletişim ağına dayanan araştırma alanında 2007-2013 yılları arasında ulus üstü projelerde yer alması öngörülmektedir. İAÜ, birçok alanda AB içinden anlaşmalı kurumlarla ortak müfredat geliştirme projelerinde yer alacaktır. CEUIR Bologna Beyanları hedeflerini desteklemekle sorumludur. Merkez; ilgili ulusal, uluslar arası, özel ve kamu kuruluşları ve dernekler ile sürekli etkileşim içindedir. CEUIR ulusal ve uluslar arası projeleri teşvik etmekte ve desteklemektedir. İAÜ sürekli olarak, AB kültür, sağlık ve eğitim projeleri çerçevesinde yürütülen “Gaziosmanpaşa İlçesi Üreme Sağlığı Projesi” gibi, birçok proje önermektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın her alanındaki personel uzmanlığını ve bilgi birikimini seminerlerde ve toplantılarda sergilerler. İAÜ, personel ve öğrenciler arasındaki herhangi etnik, dini, politik ve engellilik ayrımına karşıdır. Fiziksel engellilerin üniversite hayatına katılımlarını sağlamayı kesinlikle taahhüt eder. İAÜ, yenilikçi teknolojilerle, eğitim standartlarının kalitesini arttırmaya yardımcı olur ve bugünün eğitim standartlarında “Fırsat Eşitliği” nin önemini bilir.

 

Erasmus için tıklayınız...

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.