Türkçe

FAYDALI DÖKÜMANLAR • Akts Etiketi Başvuru Formu (2011-2014)
 • Akts Etiketi Ve Diploma Eki Etiketi Başvuru Rehberi
 • Diploma Eki Etiketi Başvuru Formu (2011-2014)
 • İaü Bologna Süreci Çalışma Programı
 • Öğrenim Çıktıları (Bologna Uzmanları Ulusal Takımı)
 • Öğrenme Çıktıları (Sakarya Üniversitesi)
 • Writing Learning Outcomes
 • Yök Formatı Cv_Turkçe
 • Yök Formatı Cv İgilizce
 • Program Öğrenme Çıktısı Kontrolü
 • Program Öğrenme Çıktıları Kontrol Formatı
 • Bologna Süreci Çalışmaları-Sunu2
 • Isced Process And Changes_En_Unesco_Genel_Kurulu
 • Unesco_Gc_36C-19_Isced_En_Siniflandirma_2011
 • Write Appropriate Learning Outcomes
 • Ogrenme Cıktılarının Hazırlanması
 • Bologna Süreci İş Akış Şeması
 • Checklist For Writing Learning Outcomes
 • Verb_To_Use_1
 • Verbs_To_Use_2
 • Bölüm/program Başkanlarının Doldurması Gereken Bologna Formu
 • Ders Kodu Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar
 • İstanbul Aydın Universitesi 2011-2012 Kataloğu
 • Eğitim-Öğretim Kalite Güvenceleri İç Değerlendirme
 • Egitim_Ogretim_Kalite_Guvencesi
 • Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 2015
 • Öğrenme Çıktılarının Yazılması Ve Kontrol Edilmesi
 • Stratejık Plan 2016
 • Kurumsal İç Değerlendirme Ve Ebs
 • Öğretim Üyesi El Kitabı
 • Isced(2013)
 • Isced(2011)
 • Isced F Kodları (Lisans)
 • Isced F Kodları (Önlisans)
 • Manual For Academic Personnel
 • Manual For Academic Personnel (Russian)


FAYDALI LİNKLER

FAYDALI VİDEOLAREBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.