Türkçe

güncelleme: 06.04.2016

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ (PDR-AREM)

PDR-AREM’in temel amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin ve personelinin sorumluluk sahibi, kendini doğru ifade edebilen, pozitif iletişim becerileri ile donanmış bireyler olarak sağlıklı bir şekilde gelişmelerini desteklemek ve çeşitli psikolojik testler yardımıyla öğrencilerin kendilerini tanımasına yardımcı olmaktır.


PDR-AREM öğrencilerin ve çalışan personelin bireysel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyen birimdir. Öğrenci ve personelin çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla ortam hazırlar, bilgi sağlar ve yeni beceriler öğreterek, bunları aktif hayata geçirmelerine yardımcı olur. PDR-AREM öğrenci meclisi ile yürütülen işbirliği çerçevesinde ortak çalışmalar yapmakta ve öğrencilerin sorularını saptamak için anket, görüşme ve toplantı benzeri uygulamalar geliştirmektedir. Gerçekleştirilen uygulamaların analizleri sonucunda kurum içi ve kurum dışı yönlendirmeler yapılmaktadır.

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.