Türkçe

güncelleme: 06.04.2016

YORDAM KÜTÜPHANE PROGRAMI:

Kütüphane ve Öğrenme Olanakları
Üniversite Kütüphaneleri; toplumun bilimsel gelişimini yükseltmek, öğretim üyeleri, araştırıcı ve öğrencilerin mesleki, entelektüel gelişimlerine yardımcı olmak ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek amacı ile kurulan bilgi merkezleridir.


Bilgi Merkezi; geleneksel kütüphane hizmetlerini, en son teknolojik gelişmeler ile destekleyerek kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarını en kısa sürede ve maksimum düzeyde karşılayarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının alt yapısını oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla faaliyetlerini sürdüren kütüphanemiz, sahip olduğu kaynaklar ile elektronik ortamda hizmet veren bir “Bilgi Merkezi” olma yönünde önemli mesafeler kaydetmiştir. Özellikle elektronik kaynak sayısı ve niteliğinin artması kullanıcı memnuniyetini olumlu yönde etkilemiş ve kullanım devamlı olarak artmıştır.


Yordam Kütüphane Programı:

2005 – 2006 eğitim döneminden beri kullanılan YORDAM BT Kütüphane Otomasyon programı ile “Üye – Yayın – Kütüphane” iç döngüsü ölçülebilir şekilde yönetilmektedir. Bahçelievler ve Florya Kampüslerinde bulunan iki kütüphanemizde, Bilgi işlem Daire Başkanlığı tarafından kurulan sunucu ile elektronik ortamda tek kütüphane gibi kullandırılmaktadır ve farklı kampüsler arası basılı yayın talepleri için servis araçlarından faydalanılmaktadır.


Basılı ve elektronik yayınların bibliyografik künyeleri, üyelik işlemleri, kütüphaneler arası yayın istekleri, ödünç süre uzatma istekleri sahip olduğumuz kütüphane otomasyonu ile karşılanmaktadır. Bu sayede gereksiz kâğıt israfı engellenmekte ve Üniversitemizin üzerine çok önem verdiği “Yeşil Ekonomi” uygulamasına da örnek teşkil etmektedir. Kütüphane web sitesi için tıklayınız.

ANKOS/KGTS ÜNİVERSİTELER ARASI YAYIN ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ

2008 – 2009 eğitim dönemi ile Anadolu Üniversiteleri Konsorsiyumu ile oluşturulan hizmete katılıp, yayın isteklerini tek platformdan talep eder duruma geldik. Bu sayede misyon ve vizyonumuza bağlı olarak üzerine çok önem verdiğimiz “kullanıcı memnuniyetini artırmak” ve “istenilen yayını bulma – tedarik etmedeki kaybedilen zamanı en aza indirmek” fikrine göre çalışmalara devam etmekteyiz. “Kütüphane Aydın” Blog Servisi: 2009 – 2010 eğitim dönemi sonunda hizmete başladığımız elektronik kütüphanecilik uygulaması ile kullanıcı istekleri, bilgi duyuru güncelliği niteliği yükselmiş olmaktadır.

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.