English

11060 RETAIL SELLING AND STORE MANAGEMENT (UE) -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

Classified Conjoined TYYÇ Level / TYYÇ Field of Education / IAU Programmme Comparison
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEARNING & TEACHING
METHODS
ASSESMENT & GRADING
METHODS
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge)
   1 The students can get knowledge about Store Management.
   2 The students can get knowledge about Retail Management.
   3 The students can analyze the sector.
   4 The students can use professional terms in a foreign languages.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills)
   1 The students can make product ready to sell, makes its sales.
   2 The students can manage the after sales services.
   3 The students can develop sales strategies.
   4 The students can manage customer relationships.
   5 The students can analyze about consumer behavior.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Project Work
 • Internship
  PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
  Autonomy & Responsibility
     1 The students can provide the motivation of the sales team and coordination.
     2 The students can guide the salesperson.
     3 The students can manage the sales process.
  • Lecture & In-Class Activities
  • Internship
   Learning to Learn
      1 The students follow the activities related to their profession.
      2 The students follow the developments related to their profession.
   • Lecture & In-Class Activities
   • Seminar
   • Social Activity
    Communication & Social
       1 The students can communicate ustomers with correctly.
       2 The students can enable communication between institutions-customers.
    • Lecture & In-Class Activities
    • Seminar
    • Internship
     Occupational and/or Vocational
        1 The students can sale the products.
        2 The students can contribute to sales development.
        3 The students can contribute to customer relationship management.
       EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.