English

16120 MOLECULAR MEDICINE - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

Classified Conjoined TYYÇ Level / TYYÇ Field of Education / IAU Programmme Comparison
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEARNING & TEACHING
METHODS
ASSESMENT & GRADING
METHODS
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge)
   1 To be a scientist who is competent in molecular medicine, who has received a quality molecular medicine education in internationally accepted standards, has broadened scientific horizons and is preferred in many sectors related to molecular biology
   2 Gaining technical skills through laboratory studies, gaining the skills to access information, conduct research, plan experiments, solve problems, interpret experiment results, make presentations, and develop strategies on molecular medicine
   3 To have knowledge in the fields of molecular biology and genetics
   4 To know and apply the laboratory methods used in the fields of molecular biology, histology and biochemistry at the theoretical and practical level.
   5 Being aware of the latest developments in the field of Molecular Medicine
   6 Being aware of ethical values and problems in the field of Molecular Medicine
   7 Gaining the ability to critically evaluate published research in the field of Molecular Medicine
   8 Gaining group work experience in multidisciplinary projects
   9 To have knowledge in the fields of molecular biology and genetics
   10 Being aware of ethical values and problems in the field of Molecular Medicine
 • Lecture & In-Class Activities
 • Laboratory
 • Seminar
 • Thesis Work
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
 • Presentation of Thesis
 • Presentation of Document
 • Practice Exam
 • Year-End Final Exam
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills)
   1 Being aware of ethical values and problems in the field of Molecular Medicine
   2 Acquired research and career ethics
 • Lecture & In-Class Activities
 • Laboratory
 • Seminar
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & Responsibility
   1 Being aware of ethical values and problems in the field of Molecular Medicine
 • Lecture & In-Class Activities
 • Laboratory
 • Seminar
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
Learning to Learn
   1 Gaining the competency of presenting a research in the field of Molecular Medicine in written, oral and visual form and preparing for publication
 • Lecture & In-Class Activities
 • Laboratory
 • Seminar
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
Communication & Social
   1 Deepening knowledge on specific topics in the thesis project
 • Lecture & In-Class Activities
 • Laboratory
 • Seminar
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
Occupational and/or Vocational
   1 To have learned to use information and communication technologies at an advanced level along with computer software in order to access information.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Laboratory
 • Seminar
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.