English

06050 POLITICAL SCIENCE and INTERNATIONAL RELATIONS (in English) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) Percentage of Success
1 Comprehend the political science theories and practices. %82.25
2 Comprehend the theories and practices of international relations. %82.25
3 Identify the basic principles and concepts of management science. %82.25
4 Use basic legal knowledge within the discipline of political science and international relations. %82.25
5 Use general knowledge of economics and green economics within the discipline of political science and international relations. %82.25
6 Comprehend the political history of Turkey and of the world. %82.00
7 Relate the discipline of political science and international relations with sociology. %82.25
8 Analyze the structure and functioning of international organizations. %82.25
9 Analyze global and international issues. %82.25
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills) Percentage of Success
1 Analyze the State structure of Turkey. %82.25
2 Prepare reports according to academic and professional expectations. %82.25
3 Relate the concepts of political science and international relations with the concepts of other disciplines. %82.25
4 Prepare a proper report within the discipline. %82.25
5 Prepare structured plans within the discipline. %82.25
6 Develop strategical solutions within the discipline. %82.25
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & Responsibility Percentage of Success
1 Respond with an environmental conscience to the issues relating to the discipline. %82.25
2 Make time management in the issues relating to the discipline. %82.25
3 Take initiative in the problem solving. %82.50
4 Use the potential and competence of leadership. %82.50
5 Establish a causality between events and facts. %82.00
Learning to Learn Percentage of Success
1 Follow the new theoretical approaches in the discipline. %82.00
2 Access to sources on the discipline. %82.00
3 Support the knowledge on the discipline with a lifelong learning competence. %82.25
Communication & Social Percentage of Success
1 Communicate in mother tongue and at least one foreign language. %82.25
2 Engage in teamwork and division of labor. %82.25
3 Apply scientific and social ethical values​. %82.00
Occupational and/or Vocational Percentage of Success
1 Use scientific research methods in an efficient manner and with respect to academic norms. %82.25
2 Apply statistical knowledge within software packages. %82.25
3 Use the methods of diplomatic correspondence. %82.25
4 Analyze the global and international environmental problems. %82.25
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.