English

10190 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 11
1 Graduate students who will haveinformation about occupational health and safety.54990.00
2 have information about First aid and industrial hygiene.44880.00
3 industrial diseases and solution methods33660.00
4 to be succes from the “C” liances exam of Social Security Minister.54990.00
5 safety equipment44880.00
6 Graduate students who will rules of professional ethics44880.00
7 how to get documents5510100.00
8 prevent from industrial diseases.44880.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 11
1 Graduate students who will use the source of information about occupational health and safety5510100.00
2 solve the problems about occupational safety44880.00
3 Graduate students who will use the information technology44880.00
4 analyze about industial accident44880.00
5 make first aid in an emergency.33660.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 11
1 Graduate students who will work in team effectively5510100.00
2 make the tasks succesfully44880.00
3 have the culture lifelong learning0000.00
4 follow agenda events0000.00
Learning to Learn 11 T %
1 Graduate students who will join in the union about occupational health and safety5510100.00
2 join in educational programs5510100.00
3 have foreign language about occupational health and safety44880.00
Communication & Social 11 T %
1 Graduate students who will use the information technology effectively33660.00
2 develop social responsibility Project44880.00
3 use the communication33660.00
Occupational and/or Vocational 11 T %
1 Graduate students who will follow legal regulations about occupational health and safety5510100.00
2 make first aid43770.00
3 plan the education about occupational health and safety5510100.00
4 take measures about the risks44880.00
5 give the information about using occupational health and safety equipments.54990.00
Related number of programme learning outcomes/ 282626--
Level of contribution110106--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.