English

09030 HEALTH CARE MANAGMENT -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 12312
1 Comprehends the basic concepts of business science.500501040.00
2 Recognizes basic principles and concepts related to management.500501040.00
3 Defines Business – Management science.500501040.00
4 Interprets the Business and Management subjects within the context of health management applications.50040936.00
5 Recognizes management theories.500501040.00
6 Interprets the national and international Management subjects within the context of health management applications.50040936.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 12312
1 Develops solution offers to Turkey’s health management applications500501040.00
2 Prepares reports on the subject of management of health institutions and services500501040.00
3 Presents the basic health information related to Management and Business in a systematic and planned way in the context of health management applications500501040.00
4 Develops solutions offers related to the problems that rise in the subject of management of health institutions and services500501040.00
5 Develops strategies and offers on management of health institutions and services500501040.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 12312
1 Conducts projects on the management of health institutions and services.500501040.00
2 Uses the time efficiently on his/her professional studies.500501040.00
3 Takes initiatives on the subjects related to his/her profession.500501040.00
4 Uses his/her knowledge on professional subjects.50040936.00
Learning to Learn 12312 T %
1 Recognized new theoretical approaches related to health institutions management.500501040.00
2 Follows up publications related to the area of health institutions management.500501040.00
3 Adopts the philosophy of lifelong learning.500501040.00
Communication & Social 12312 T %
1 Uses Turkish written and orally in an accurate, proper and effective way to express himself/herself and to represent his/her institution.500501040.00
2 Uses his/her foreign language written and orally in an effective way according to foreign language rules, in the manner that he/she will communicate in foreign language.50040936.00
Occupational and/or Vocational 12312 T %
1 Puts his/her theoretical knowledge related to management of health institutions and services into practice.50040936.00
2 Uses the scientific research methods and quantitative and qualitative techniques, on the studies related to management of health institutions and services.500501040.00
3 Analyzes micro and macro developments related to health economy.500501040.00
4 Assesses the developments and changes in the management of health institutions and services.500501040.00
5 Develops solutions offers related to the problems that rise in the subject of management of health institutions and services.500501040.00
Related number of programme learning outcomes/ 252525--
Level of contribution125120--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.