English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PRIVATE LAW (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PRIVATE LAW (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK715SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03
HUK503TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
S303.06.03Tüketici sözleşmelerinin özellikleri , tüketicinin ayıplı mal ve hizmete karşı korunması için sahip olduğu haklar,tüketici kuruluşları, tüketici mahkemeleri ile ilgili bilgiler verilir.Information about the features of consumer agreements, rights that consumers have in case of defective goods and services, consumer organizations and consumer courts will be provided.
HUK511YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ORTAKLIKLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
JOINT STOCK CORPORATIONS IN THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE AND INDEPENDENT AUDIT
S303.06.03
HUK540REKABET HUKUKU UYGULAMALARI
APPLICATIONS OF COMPETITION LAW
S303.06.03
HUK559MEDENİ YARGILAMA HUKUKU’NDA ÖNİNCELEME
PRELIMINARY EXAMINATION IN CIVIL LAW PROCEEDINGS
S303.06.03
HUK585MAL REJİMLERİ
MATRIMONIAL PROPERTY
S303.06.03
HUK599İSİMLİ VE İSİMSİZ SÖZLEŞMELER
INNOMINATE CONTRACT
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK516SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
LIABILTY OF BOARD MEMBERS IN STOCK CORPORATION COMPANIES
S303.06.03Yönetim kurulunun yapısı, kurulun hukuki ve cezai sorumluluğu, zamanaşımı süresi ve yetkili mahkemenin ne olduğu dersin kapsamını oluşturmaktadır.The structure of the board of directors, civil and criminal liability, the limitation period and the competent court as to what constitutes the scope of the course.
HUK534SAĞLIK HUKUKU
HEALTH LEGISLATION
S303.06.03Türk borçlar hukuku prensipleri ve sağlık mevzuatı çerçevesinde sağlık hukuku güncel sorunları ve uygulamaları dersin içeriğini oluşturur.
HUK544BOŞANMA DAVALARI
DIVORCE SUITS
S303.06.03
HUK557İŞ HUKUKU’NUN GÜNCEL SORUNLARI
CURRENT PROBLEMS OF BUSINESS LAW
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
DÖNEM PROJESİ DERSİ
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.