İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
ISG501KANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE LAWS
Z303.06.03İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Hukuk,İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Korunma PolitikalarıOccupational Health and Development of the Security Concepts and Policies, Health and Safety Overview and Safety Culture, Health and Safety in the World and Turkey, Basic Law, Occupational Health and Safety Services, Occupational Health and Safety Councils, Occupational Health and Safety Management Systems Conservation Policy
ISG503RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ
RISK MANAGEMENT AND EVAULATION
Z303.06.03Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi, Çalışma Ortamı Gözetimi, İş Hijyeni, Fiziksel Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri, Biyolojik Risk Etmenleri, Psikososyal Risk Etmenleri, ErgonomiRisk Management and Assessment, Monitoring Operating Environment, Occupational Hygiene, Physical Risk Factors Risk Factors Chemical, Biological Risk Factors, Psychosocial Risk Factors, Ergonomics
ISG505İŞ KAZALARI
OCCUPATIONAL ACCIDENTS
S303.06.03İş kazaları
ISG507KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
S303.06.03
ISG513ACİL DURUM YÖNETİMİ
EMERGENCY MANAGEMENT
S303.06.03
ISG535ENERJİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN ENERGY SYSTEM APPLICATIONS
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISG514İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
HEALTH AND SAFETY PRECAUTIONS IN USING WORK EQUIPMENTS
Z303.06.03
ISG504İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
S303.06.03İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini incelemek, Kuruluşlarda sürekli iyileştirme için hem dokümantasyon hem de takım çalışmasına dayalı stratejiler, ISO9001: 2015 standardı temelindeki kalite yönetim sistemi gereksinimleri üzerinde durulacaktır. Özelde de ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gereksinimleri anlatılacaktır. Ayrıca, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi hakkında bilgi verilecektir.
ISG506ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA YÜKSEK RİSKLİ İŞLER
HIGH RISK WORKS IN INDUSTRIAL APPLICATIONS
S303.06.03Endüstriyel Uygulamalarda Yüksek Riskli İşler ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği açısından incelemesini ve korunma yöntemlerini, ilgili mevzuatları içermektedir.
ISG508İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE GÜVENLİK
SAFETY IN WORKPLACE BUILDINGS AND ADDITIONS
S303.06.03İşyeri bina eklentilerinde hava hacmi, elektrik tesisatı, acil çıkış yolları ve kapıları, havalandırma, ortam sıcaklığı, aydınlatma , taban taban ve çatı, kapı, pencere , ana giriş-çıkış kapıları, merdivenler, yükleme yerleri, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duşlar lavabolar , açık alanlar.
ISG512MESLEK HASTALIKLARI
OCCUPATIONAL DISEASES
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE545DÖNEM PROJESİ
TERM PROJECT
Z000.010.00Problemin tanımı, çözüm seçenekleri, en uygun çözümün belirlenmesi, çözümün uygulanması, çözümün test edilemsi, çalışmanın raporlanması ve bir jüri önünde savunulması.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=370&DK=69801