English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD SAFETY (DOC)(MASTER LEVEL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD SAFETY (DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE501BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course is in the process of research activities that should be executed, to establish a research model, collecting information, analyze and interpret the collected information, and the format of the research report covers.
FBE502İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI
STATISTICAL ANALYSIS METHODS AND APPLICATIONS
Z303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course covers the activities to be carried out in the research process, establishing a research model, collecting information, analyzing and collecting the collected information, and the format of the research report.
GGB621İLERİ HALK SAĞLIĞI
ADVANCED HEALTH OF PUBLIC
S202.07.02Halk sağlığı kavramı, sağlığı koruma ilkeleri, Türkiye’nin sağlık örgütlenmesi, temel sağlık sorunları, anne ve çocuk sağlığı, işçi sağlığı, çevre sağlığı, sağlık eğitimi ve toplum beslenmesi.Through this course describing public health as a system, contributing to efforts to measure and improve community health status , identifying and analyzing public health and prevention strategies and describing the role of law and government in promoting and protecting the health of the public and identifying specific functions and roles of governmental public health agencies at all levels in the community.
GGB641İLERİ FONKSİYONEL GIDALAR
ADVANCED FUNCTIONAL FOODS
S303.07.03Fonksiyonel gıdalar ve nutrasötikler, prebiyotikler, Probiyotikler ve Fonksiyonel gıdalar: metabolizmaları, fitokimyasallar ve fonksiyonel gıdalar, lifli besinler, soya, deniz ürünleri, uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri, konjuge linoleik asit, yapılandırılmış lipidler, sarımsak, Ginseng metabolizmaları, Regülasyonlar, Değerlendirmeler ve standartlarFunctional foods and nutraceuticals, prebiotics and probiotics and nutritional foods, phytochemicals, metabolic aspects of fiber, soy, marine products, long chain polyunsaturated lipids, conjugated linoleic acid, garnic, Ginseng, regulations/Rules, assessments and standards
GGB643İLERİ GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY
S303.08.03Mikroorganizmalar ve gıda, gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar, gıda muhafaza ilkeleri, gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, fermentasyon mikrobiyolojisi ve fermente gıdalar, gıda güvenliği mikrobiyolojik kriterlerMicroorganisms and food, indicator and pathogen microorganisms in foods, food preservation techniques, microbial spoilage of foods, fermentation microbiology, food safety and microbiologic criteria.
GGB645İLERİ GIDA KONTROL VE SİSTEMLERİ
ADVANCED FOOD CONTROL AND SYSTEMS
S303.08.03Tüketici sağlığı ve gıda güvenlik önlemleri Genel gıda mikrobiyolojisini ve hijyen uygulamaları Başlıca üretimden tüketime, geniş çaptaki gıda ürünleri ile ilgili potansiyel tehlikeler.Food safety, total quality control and HACCP, preparation of HACCP system in a sample process.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GGB597SEMİNER
SEMINAR
Z303.012.03Tez ile ilgili konu üzerine güncel kaynaklar toplanırDevelopments of thesis
GGB603BESLENME VE SAĞLIK
NUTRITION AND HEALTH
Z303.09.03Beslenmeye giriş, proteinler, kalori – beslenmenin enerji temeli, karbonhidratlar, yağlar, beslenme ve kalp sağlığı, obezite, kilo kontrolü ve yeme bozuklukları, mineral maddeler, vitaminler, sağlıklı yaşam için önemli konular, beslenme ve atletik performans, beslenme kılavuzu ve besin ögeleri.Introduction to the nutrition, proteins, calorie, carbonhydrates, lipids, nutrition and hearth health, obesity, minerals, vitamins, basic rules for a healthy rules, nutrition and athletic performance, dietary rules and myPyramid.
GGB616İLERİ NUTRİGENOMİK
ADVANCED NUTRIGENOMICS
S303.09.03Beslenmeye giriş, proteinler, kalori – beslenmenin enerji temeli, karbonhidratlar, yağlar, beslenme ve kalp sağlığı, obezite, kilo kontrolü ve yeme bozuklukları, mineral maddeler, vitaminler, sağlıklı yaşam için önemli konular, beslenme ve atletik performans, beslenme kılavuzu ve besin ögeleriIntroduction to the nutrition, proteins, calorie, carbonhydrates, lipids, nutrition and hearth health, obesity, minerals, vitamins, basic rules for a healthy rules, nutrition and athletic performance, dietary rules and myPyramid.
GGB625İLERİ PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER
ADVANCED PROBIOTICS AND PREBIOTICS
S303.06.03Gıda endüstrisinde probiyotikler ve prebiyotiklerin yeri, probiyotikler, fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, prebiyotikler, fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, sinbiyotikler fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotik mekanizması, gıda kaynakları ve uygulama alanlarıProbiotics and prebiotics in food Industry, probiotics, physiology and health, prebiotics, physiology and health, sinbiotics, physiology and health, probiotic, prebiotic and sinbiotic mechanism, food sources and applications
GGB628İLERİ GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
ADVANCED FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
S303.07.03Gıdalarda patojen mikroorganizmalar, kimyasal bulaşan ve kalıntılar;gıda güvenliği yönetim sistemleri, hijyen ve sanitasyon, HACCP sistemi ve uygulama örnekleri, gıda güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar.Food safety, total quality control and HACCP, preparation of HACCP system in a sample process
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GGB699TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.