English

THE GRADUATE SCHOOL ( INSTITUTE) OF SOCIAL SCIENCES-PERFORMING ARTS (WithTHESIS)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
THE GRADUATE SCHOOL ( INSTITUTE) OF SOCIAL SCIENCES-PERFORMING ARTS (WithTHESIS)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOY513YÖNETMENLİK PRATİĞİ-I
DIRECTING PRACTICE I
Z235.012.05Mesleğinde başarılı olmuş en az iki yönetmenin kendi uygulamalarının birini yapı-söküm yöntemi ile irdeleyerek yönetmenlik uygulamalarını araştıran, uygulamadan yönetmenlik prensiplerine ve teoriye ulaşmayı amaçlayan bir derstir.This module has a context of successful directors conveying the students the theory and practice that are necessary for the process of staging a play.
DOY515OYUN YÖNETİMİ-I
DIRECTING I
Z213.08.03Seçilmiş bir metni yönetmenlik sanatının gerektirdiği tüm teorik ve pratik aşamalardan geçirerek ve o metnin daha önceki uygulamalarını da karşılaştırmalı olarak değerlendirerek yönetmenlik kavramını ve üslubunu araştıran bir derstir.A module that searches the directing notion and it’s design by carrying a selected text through all the theoretical and practical levels that the art of directing requires and by evaluating comparatively the previous practices of the text.
DOY501TİYATRODA YENİ ARAYIŞLAR
NEW PATHS IN THEATRE
S202.03.02Son yıllarda genelde sanatın, özelde tiyatronun odağı haline gelen seçili kavramlar ve eğilimlerin sahne uygulamasındaki etkilerini irdeleyecek yoğun araştırma ve analiz çalışmalarını içerir.This module, focusing on the various theatre styles and dramatic texts that give further details about the third quarter of the 20th century theatre, requires intense research and analysis works to prepare a dramatic text for staging.
DOY503DRAMATİK OYUN ANALİZİ
DRAMATIC PLAY ANALYSIS
S202.03.02Ders, klasik metin çözümleme tekniklerinin yanı sıra dramatik nitelikteki metinlere özgü analiz yöntemlerinin, seçili oyun tekstleri üzerinden uygulandığı bir içeriğe sahiptir.This module has a context of applying classic text analysis methods to specific dramatic texts.
DOY521SEMİNER-I
SEMINAR-I
S000.04.00Tiyatro yönetmeninin birlikte çalışmak durumunda olduğu disiplinlere (dramaturgi, ışık, sahne tasarımı, efekt, kostüm vb.) özgü araştırmaları içerir.Cover the researches particular to the disciplines (dramaturgy, lighting, stage design, effects, costume etc.) that the theatre director works with.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOY516OYUN YÖNETİMİ-II
DIRECTING II
Z213.08.03Seçilmiş bir metni yönetmenlik sanatının gerektirdiği tüm teorik ve pratik aşamalardan geçirerek ve o metnin daha önceki uygulamalarını da karşılaştırmalı olarak değerlendirerek yönetmenlik kavramını ve üslubunu araştıran bir derstir.A module that searches the directing notion and it’s design by carrying a selected text through all the theoretical and practical levels that the art of directing requires and by evaluating comparatively the previous practices of the text.
DOY518BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.02.02Ders, Drama ve Oyunculuk ve Sahne ve Gösteri Sanatları bölümlerine uyarlanmış olup, teorik aktarımların yanısıra tiyatral, dramatik, dramaturjik ve akademik araştırma yöntemlerini içermektedir.The course is tailored to the section of Drama and Acting, and includes theatrical, dramatic, dramaturgical and academic research methods as well as theoretical transfer. As application, Dramaturgy II and Drama History II oriented research topics have been added to the content.
DOY522YÖNETMENLİK PRATİĞİ-II
DIRECTING PRACTICE II
Z232.010.05Mesleğinde başarılı olmuş en az iki yönetmenin kendi uygulamalarının birini yapı-söküm yöntemi ile irdeleyerek yönetmenlik uygulamalarını araştıran, uygulamadan yönetmenlik prensiplerine ve teoriye ulaşmayı amaçlayan bir derstir.This module has a context of successful directors conveying the students the theory and practice that are necessary for the process of staging a play.
DOY502GÜNÜMÜZDE TİYATRAL ANLATIM
CONTEMPORARY THEATRICAL EXPRESSION
S202.05.02Post dramatik ve kültürlerarası çalışmalardan başlayarak tiyatroda takas, medya, kukla, mekan ve dans dramaturjisi üzerinde durularak çözümlemeler yapılacak ve ilgili bir proje gösterimi sunulacaktır.Starting from post-dramatic and intercultural studies in theatre, exchange, media, puppetry and dance dramaturgy in theatre will be focused on and analyzed and a related project will be presented.
DOY504POST-DRAMATİK OYUN ANALİZİ
POST-DRAMATIC PLAY ANALYSIS
S202.05.02Ders, Post-dramatik nitelikteki metinlere özgü analiz yöntemlerinin, seçili oyun tekstleri üzerinden uygulandığı bir içeriğe sahiptir.This module has a context of applying classic text analysis methods to specific post-dramatic texts.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOY500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tiyatro yönetmenliği alanında bilimsel kriterlere uygun bir yüksek lisans tezi hazırlamak için tez danışmanının belirlenen konu hakkında araştırma yapmak, tez hazırlamak için öğrenciye danışmanlık yapmasını içerir.The thesis mentor advise the students about the agreed subject for them to do researches and write a master’s thesis suitable to scientific canons of the theatre directing field.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOY500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tiyatro yönetmenliği alanında bilimsel kriterlere uygun bir yüksek lisans tezi hazırlamak için tez danışmanının belirlenen konu hakkında araştırma yapmak, tez hazırlamak için öğrenciye danışmanlık yapmasını içerir.The thesis mentor advise the students about the agreed subject for them to do researches and write a master’s thesis suitable to scientific canons of the theatre directing field.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.