İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-COMPUTER ENGINEERING (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE606SEMİNER
SEMİNER
Z000.07.50
FBE609BİLİM FELSEFESİ
PHILOSOPHY OF SCIENCE
Z303.07.53
BYL613İLERİ YAZILIM MİMARİLERİ
ADVANCED SOFTWARE ARCHITECTURES
S303.07.53Nesnesel yazılım geliştirme ve UML ile nesnesel modelleme, Java ile programlama, Yazılım Mimarisine Giriş ve Genel Bakış Mimari, Modeller Yazılım Ürün Hatları ve Konfigüre Edilebilir Yazılım, Kendinden Uyarlamalı (Öz-adaptif) Yazılım, Tasarım örgüleri, Proje geliştirme, Mimari Tanımlama Dilleri.Basics of UML modelling, Application of UML modelling skills to development of software using Java programming language, Basics of OOP-ming, Description language of modern architectural designs, Architectural patterns, Application patterns models.
BYL639VERİ AMBARLARINDA İLERİ KONULAR
ADVANCED ISSUES IN DATA WAREHOUSES
S303.07.53Veri kontrolü, boyut indirgeme, sınıflandırma, kümeleme konuları üzerinde durulacaktır.Exploring data, dimensionality reduction, classification, clustring
BYL643DAĞITIK SİSTEMLER
DISTRIBUTED SYSTEMS
S303.07.53Dağıtık Sistemlerinde İletişim,Süreç,İsimlendirme, Dağıtık İstemlerinde Senkronizasyon, Tutarlılık ve Çoğaltma,Toleranslı Sistemleri,GüvenlikIntroduction to Distributed Systems,Communication of Distributed Systems,Process and Threads,Naming Synchronization of Distributed Systems,Consistency and Replication,Fault Tolerance,Security
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE613İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Z303.07.53
BYL634İLERİ GÜVENLİK VE KRİPTOGRAFİ
ADVANCED SECURITY IN CRYPTOGRAPHY
S303.07.53Öğrencilerin temel şifreleme sistemleri, algoritmaları, çalışma prensipleri ve ağ güvenliği teknikleri hakkında bilgi edinmelerini ve konuyla ilgili literatür ve terminolojinin elde edilmesini sağlar.To acquaint students with the major cryptography algorithms, systems, functions, and development techniques applied to network security mechanisms, and to introduce literature and terminology used for cryptography and network security.
BYL661BİLGİSAYAR AĞLARINDA İLERİ KONULAR
ADVANCED TOPICS IN COMPUTER NETWORK
S303.07.53Kablosuz Sensör Ağları günümüzde büyük bir önem taşımaktadır. Bu ağlar diğer kablosuz ağlarlar farklı olması ve düşük maliyeti onu günden güne ön plana çekmektedir. Bu ağlarda enerji ve hafıza gibi sorunlar var ve bu derste bu ağları öğrenerek bu gibi sorunların gidermesine de araştırmalar yapılacaktır.Bilgisayar ağları ve veri iletişim sistemlerinin tasarımı, uygulaması ve analizi. Modern iletişim standartlarının, protokol sistemlerinin ve bunların uygulanmasının detaylı incelenmesi. İletim teknolojisi, paket anahtarlama, yönlendirme, akış denetimi ve protokoller. Çeşitli ağların değerlendirilmesi.
BYL663OTOMATİK ÖĞRENMEDE İLERİ KONULAR
ADVANCED TOPICS IN AUTOMATIC LEARNING
S303.07.53Lineer sınıflandırma ve Perceptron algoritması, azami kenar sınıflandırması, lineer dönüşüm ve lineer olmayan tahminler, çekirdek içi dönüşüm, destek vektör makinası, özellik seçimi ve kuvvetlendirme, beklenti maksimizasyonu algoritması, istatistiki beklentiler, saklı Markov modelleri ve Bayes ağları.Linear classification and Perceptron Algorithm, maximum margin classification, linear regression and non-linear predictions, kernel regression, support vector machine, feature selection and boosting, expectation maximization algorithm, statistical expectations, hidden Markov models and Bayesian networks.
BYL665BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇME KONULAR
SELECTIVE TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING
S303.07.53Günün teknolojisine göre değişen, örneğin bulut bilişim, NoSQL gibi konular ele alınır.Topics on new technological developments such as cloud computing, NoSQL are researced.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Bu derste öğrenci çalışmak istediği tez konusunu jüri önünde savunur.In this course, the student defends the thesis subject that he/she wants to work in front of the jury.
FBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORAL PROFICIENCY
Z000.030.00Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Doktora tez jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.The PhD qualification examination consists of two parts, written and oral. The doctoral thesis jury evaluates the success of the student in written and oral exams and decides by absolute majority whether the student is successful or unsuccessful.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=225&DK=57754