İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD ENGINEERING (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE613İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Z303.07.53
GIM652İLERİ GIDA PROSESLERİ
ADVANCED FOOD PROCESSES
Z303.07.53Isıl sterilizasyon ve mikroorganizma ilişkileri, Fo ve Do değerleri, ısısal işlem sonrası bozulmalar, devamlı sterilizasyon sistemleri, gıdaların bozulma olasılıkları, konu ile ilgili problem çözümü
GIM657İLERİ GIDA KİMYASI
ADVANCED FOOD CHEMISTRY
Z303.07.53İleri Gıda Kimyası Dersinde gıdaların bileşiminde bulunan Su, Karbonhidratlar, lipitler, proteinler, Vitaminler, doğal renk maddeleri ve Enzimlerin yapı ve özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
GIM650İLERİ BESLENME İLKELERİ
PRINCIPLES OF ADVANCED NUTRITION
S303.07.53
GIM654GIDA ÜRETİM TEKNİKLERİ
FOOD PRODUCTION TECHNIQUES
S303.07.53
GIM655KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
S303.07.53Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli, ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri, HACCP sistemleri, gıda işletmeleride HACCP sistemlerinin uygulamaları
GIM659GIDA GÜVENLİĞİ
FOOD SAFETY
S303.07.53
GIM661DENEYSEL TASARIM
EXPERIMENTAL DESIGN
S303.07.53
GIM663FONKSİYONEL GIDALAR
FUNCTIONAL FOODS
S303.07.53
GIM665BİYOTEKNOLOJİDE ÖZEL KONULAR
SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY
S303.07.53
GIM670ENZİM KİNETİĞİ VE KARAKTERİZASYONU
ENZYME KINETICS AND CHARACTERIZATION
S303.07.53Proteinler, proteinlerin yapıları, enzimler,enzimlerin sınıflandırılması, enzim testleri ve enzim kinetiği.
GIM673BİYOBOZUNUR AMBALAJ MALZEMELERİ
BIODEGRADABLE PACKAGING MATERIALS
S303.07.53Malzeme ile ilgili olarak üç farklı alan: Polimerler, biyobozunurluk, gıda paketlemesi, polimer tipleri ve yapıları, biyobozunma konsepti, kimyasal stabilite, termal özellik, geçirgenlik, kütle transferi, özel amaçlara yönelik gıda paketleme malzemesi dizaynı
GIM674İLERİ FERMANTASYON TEKNOLOJİLERİ
ADVANCED FERMANTATION TECHNOLOGIES
S303.07.53
GIM675BİYOMALZEMELER
BIOMATERIALS
S303.07.53
GIM677SÜT TEKNOLOJİSİNDE YENİ UYGULAMALAR
NEW APPLICATIONS IN DAIRY TECHNOLOGY
S303.07.53
GIM678ET TEKNOLOJİSİNDE YENİ UYGULAMALAR
NEW APPLICATIONS IN MEAT TECHNOLOGY
S303.07.53
GIM679GIDA TEKNOLOJİSİ
FOOD TECHNOLOGY
S303.07.53
GIM680GIDA TOKSİKOLOJİSİ
FOOD TOXICOLOGY
S303.07.53Tanımlar, zehirlerin sınıflandırılması ve özellikleri, toksisite ve toksisiteyi etkileyen faktörler, gıdalardaki toksik ögeler, özellikleri, miktarları, tolerans değerleri, yasal düzenlemeler
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE606SEMİNER
SEMİNER
Z000.07.50
GIM656MODERN GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
MODERN FOOD MICROBIOLOGY
Z303.07.53Mikroorganizmalar ve gıda, gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar, gıda muhafaza ilkeleri, gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, fermentasyon mikrobiyolojisi ve fermente gıdalar, gıda güvenliği mikrobiyolojik kriterler
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORAL PROFICIENCY
Z000.030.00Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Doktora tez jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.The PhD qualification examination consists of two parts, written and oral. The doctoral thesis jury evaluates the success of the student in written and oral exams and decides by absolute majority whether the student is successful or unsuccessful.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Bu derste öğrenci çalışmak istediği tez konusunu jüri önünde savunur.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=196&DK=120357