İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ARCHITECTURAL DESIGN (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MTY501İLERİ MİMARİ TASARIM I
ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN -I
Z265.08.08
MTY503MİMARİ TASARIM VE KURAM
ARCHITECTURAL DESIGN AND THEORY
Z303.06.03
MTY505MİMARİ TASARIM VE GÜNCEL TEKNOLOJİ
ARCHITECTURAL DESIGN AND CURRENT TECHNOLOGY
Z303.06.03
MTY515MİMARİ TASARIM SEMİNERİ
SEMINAR OF ARCHITECTURAL DESIGN
Z202.04.02
MTY511MİMARLIK, KENT, KÜLTÜR İLİŞKİLERİ
RELATIONS BETWEEN ARCHITECTURE, CITY AND CULTURE
S303.06.03
MTY513SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM VE MİMARLIK
SUSTAINABLE TRANSFORMATION AND ARCHITECTURE
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MTY502İLERİ MİMARİ TASARIM II
ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN -II
Z265.08.08
MTY506MİMARLIK ARAŞTIRMALARINDA NİTELİKSEL VE NİCELİKSEL YÖNTEMLER
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS IN ARCHITECTURAL RESEARCHS
Z303.06.03
MTY520MİMARİ TASARIM VE ELEŞTİRİ
MİMARİ TASARIM VE ELEŞTİRİ
Z202.04.02
MTY508MİMARLIK VE BAĞLAM
ARCHITECTURE AND ENVIRONMENT
S303.06.03
MTY510MİMARİ TASARIM VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ
ARCHITECTURAL DESIGN AND INNOVATIVE TECHNOLOGY
S303.06.03
MTY512MİMARLIK VE ÜTOPYA
ARCHITECTURE AND UTOPIA
S303.06.03
MTY514MİMARİ TASARIM SÜREÇLERİ VE ETKİLEŞİMLERİ
ARCHITECTURAL DESIGN PROCESSES AND INTERACTIONS
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE545DÖNEM PROJESİ
TERM PROJECT
Z000.010.00Problemin tanımı, çözüm seçenekleri, en uygun çözümün belirlenmesi, çözümün uygulanması, çözümün test edilemsi, çalışmanın raporlanması ve bir jüri önünde savunulması.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=176&DK=74241