İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING621CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM
CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM
Z303.06.03
ING623ADVANCED RESEARCH METHODS
ADVANCED RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu dersin içeriğini yazma süreci, okuma ve cevap verme, taslak hazırlama ve yazma, eleştiri biçimleri: açıklama ve analiz, dil ve edebiyatla ilgili diğer tür yazılar, bilimsel çalışmalarda eleştirel düşünme, türler ve stiller konusunda eleştirel düşünme, ve özel araştırma ödevleri.The content covers the writing process, the writer as reader: reading and responding, the reader as writer: drafting and writing, forms of criticism: explication and analysis, other kinds of writing about language and literature, thinking critically about language and literature, literary forms and styles, formats, and research papers.
SBE611SEMINAR COURSE
SEMINAR COURSE
Z000.012.00Akademik yazım kuralları (APA-6th Edition)Studying the manual style (APA-6th Edition)
ELD651DİL BİLİM ÇALIŞMALARI
LINGUISTIC STUDIES I
S303.06.03Sistem olarak dilin tanımı, genel dilbilim ve biçimbilim, sesbilim, sözdizim, anlambilim, edimbilim ve söylem çözümlemesi, ruhdilbilim, beyindilbilim, vb. gibi dilbilimin alt alanlarDefinition of language as a system and the subfields of linguistics such as morphology, phonology, syntax, semantics, pragmatics and discourse analysis, psycholinguistics, sociolinguistics, neurolinguistics, etc.
ING617COMTEMPORARY FICTION
COMTEMPORARY FICTION
S303.06.03Theoretical discussion to cover writers like Nietzsche, Bakhtin, Derrida, Foucault, Wimsatt and Beardsley, Spivak Major novels include Ian Mc Ewan's Atonement, Michael Ondaatje's The English Patient, Toni Morrison's Beloved, Angela Carter's Wise Children, Salman Rushdie's Shame, Margaret Atwood;s Oryx and Crake, and A.S. Byatt's The Djinn in the Nightingale's Eye.Theoretical discussion to cover writers like Nietzsche, Bakhtin, Derrida, Foucault, Wimsatt and Beardsley, Spivak Major novels include Ian Mc Ewan's Atonement, Michael Ondaatje's The English Patient, Toni Morrison's Beloved, Angela Carter's Wise Children, Salman Rushdie's Shame, Margaret Atwood;s Oryx and Crake, and A.S. Byatt's The Djinn in the Nightingale's Eye.
ING635DISCOURSE ANALYSIS
DISCOURSE ANALYSIS
S303.06.03Bu ders sözlü ve yazılı anlatımda dilin yapısı ve fonksiyonlarını, dilbilimsel ögeleri ve bunların nasıl kullanıldığını inceler, anlam değişikliklerinin nasıl olduğunu ortaya koyan yazılı ve sözlü ifade analizi yapar ve aynı zamanda ikinci dil öğretmenlerine söylem analizini derslerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda fikirler verir.This course covers study of both Language form and language function in spoken interaction and written texts. It identifies linguistic features and how they are used. It enables the students to analyze and see the changes in meaning according to the use of language in different situations. It also gives insight to language teachers on how to make use of discourse analysis in their classes.
ING649RESEARCH ON SECOND LANGUAGE READING
RESEARCH ON SECOND LANGUAGE READING
S303.06.03Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, okuma üzerine bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Practice with timed reading passages followed by comprehension questions. Lessons in such skills as scanning and skimming that help students learn how to move their eyes quickly and purposefully over a text. Opportunities for large quantities of extensive reading.
ING651AMERICAN DRAMA-I
AMERICAN DRAMA-I
S303.06.03Derste incelenecek oyunlar farklı dönem, tarz ve bakış açılarını içerecek şekilde seçilmiştir. Derste işlenecek oyunlar arasında Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tenessee Williams ve Arthur Arent gibi Amerikan tiyatrosunun önde gelen yazarlarının oyunları yer almaktadır.The plays to be studied have been selected to represent abroad variety of periods, styles, and perspectives. The playwrights that we will study include Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tenessee Williams and Arthur Arent.
ING669THE EARLY MODERN AGE
THE EARLY MODERN AGE
S303.06.03The course involves readings of a number of essays by prominent scholars on various plays and poems by important authors, including Shakespeare, Marlowe, and Spenser.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING640CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM-II
CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM-II
Z303.06.03
ING608TRAUMA IN LITERATURE
TRAUMA IN LITERATURE
S303.06.03
ING620SELECTED TOPICS IN ENGLISH LITERATURE
SELECTED TOPICS IN ENGLISH LITERATURE
S303.06.03
ING630SPECIAL TOPICS IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION
SPECIAL TOPICS IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION
S303.06.03
ING642LANGUAGE AND MEANING
LANGUAGE AND MEANING
S303.06.03Language has got three components. They are sound system, syntax and semantics. Semantic deals with meaning of words and sentences. Wheras a sub-component of semiotics deals with meaning outside language. Semantic deals with meaning in language.
ING644DISCOURSE ANALYSIS AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING
DISCOURSE ANALYSIS AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
Z000.030.00
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=167&DK=49033