English

THE GRADUATE SCHOOL ( INSTITUTE) OF SOCIAL SCIENCES-ACCOUNTING AND AUDITING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
THE GRADUATE SCHOOL ( INSTITUTE) OF SOCIAL SCIENCES-ACCOUNTING AND AUDITING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL503SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course covers topics answering such questions as how todesign research process, to construct research model , to do a literature review, to test hypotheses and to analyze the results
MFY507DENETİM TEORİSİ
THEORY OF AUDTING
Z303.06.031. Denetim Kavramı ve Türleri 2. Muhasebe - Denetim İlişkisi 3. Denetim Standartları 4. Denetim Süreci 5. Denetim Teknikleri 6. Denetim ÇıktılarıThis course is designed to provide an introduction to auditing. The objectives include principles and practices used by public accountants and internal auditors in examining financial statements and supporting data. Special emphasis is given to assets and liabilities. This course is a study of techniques available for gathering, summarizing, analyzing and interpreting the data presented in financial statements and procedures used in verifying the fairness of the information. Also emphasizes ethical and legal aspects and considerations.
SBE518SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00Seminer uygulamaları, Makale Yazım Teknikleri, Tez Yazım Teknikleri, Tez Konusu Belirleme, Tez önerisi Yazma, Kaynak AraştırmaSEMINAR
ISL515ADLİ MUHASEBE VE UYGULAMALARI
FORENSIC ACCOUNTING AND APPLICATION
S303.06.03Dava destek danışmanlığı; uzman şahitlik, hile denetçiliği ve araştırmacı muhasebecilik.The course unit covers lawsuit assistance consultancy, testimony, fraud auditing and investigative accounting.
MFY501TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULAMALARI
TURKISH ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION
S303.06.03TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLK UYGULAMASITURKISH ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION PRACTICES
MFY505VERGİ UYGULAMALARI VE DENETİMİ
TAX APPLICATIONS AND AUDITING
S303.06.03Vergi Hukukunun tanıtılması ,Türk vergi ssiteminin işleyişinin anlatılması,Vergi MuhasebesiTAX APPLICATIONS AND AUDITING IN THE WORLD
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MFY512DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE' DE DENETİM YAPISI
AUDITING STANDARTS AND STRUCTURE OF AUDITING IN TURKEY
Z303.06.03Uluslararası denetim standartlarıAUDITING STANDARTS AND STRUCTURE OF AUDITING IN TURKEY
MFY514İÇ KONTROL SİSTEMİ VE DENETİMİ
INTERNAL AUDITING
Z303.06.03İç kontrol sisteminin yapısı ve fonksiyonlarıINTERNAL AUDITING PRACTICES
SBE520SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00BİLİMSEL MAKALE HAZIRLAMA USUL VE ESASLARIacademic publication (article) on accounting and auditing
MFY516BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ
COMPUTER AIDED AUDIT TOOLS
S303.06.03Denetim teknikleri ve bilgisayar uygulamalarıCOMPUTER AIDED AUDIT TOOLS
MFY518İLERİ MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ
ADVANCED COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING
S303.06.03TOPLAM MALİYET FONKSİYONU, ÜRETİM MALİYETİ, MALİYET SİSTEMLERİ, YÖNETİMİN MALİYET KARARLARI, MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ, BÜTÇELEMETOTAL COST FUNCTION, PRODUCTION COST, COST SYSTEMS, COST DECISIONS OF MANAGEMENT, BREAK EVEN ANALYSIS, BUDGETING
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.