English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE SYSTEMS (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE SYSTEMS (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL579TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Z303.06.03Toplam kalite uygulamaları yapmış olan firmalardan örnek uygulamaları anlatmakVarious implementions of Total Quality
SBE513BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.This course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
ISL573KALİTE SİSTEMLERİ TASARIMI
QUALITY SYSTEMS DESIGN
S303.06.03Kalite yönetim sistemi (ISO -9001-2008) çevre yönetim sistemi (ISO 14001)ve OHSAS-ISO 18001 (iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi) tanıtmak ve uygulamalardan örnekler vermek.Quality Management System (ISO -9001-2008), Environmental Management System (ISO 14001) and OHSAS-ISO 18001 (Occupational health and safety Management System) and their applications
ISL713KURUMSAL YÖNETİM, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ
CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND RISK MANAGEMENT
S303.06.03
ISL715ÜRETİM PLANLAMA VE ENDÜSTRİYEL KALİTE KONTROL
ÜRETİM PLANLAMA VE ENDÜSTRİYEL KALİTE KONTROL
S303.06.03
ISL717MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE STRATEJİK PAZARLAMA
CUSTOMER SATISFACTION AND STRATEGIC MARKETING
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL572KALİTE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
QUALITY DEVELOPMENT TECHNIQUES
Z303.06.03Kalite geliştirme yöntemleri olarak kullanılan teknikler öğretilir ve bunların kullanımı ile kalitedeki gelişmenin nasıl ölçüleceği anlatılır.Methods used for quality improvement and the assessment of quality improvement by using these methods
ISL520KÜRESELLEŞME VE STRATEJİK YÖNETİM
GLOBALIZATION AND STRATEGIC MANAGEMENT
S303.06.03Girişimcilik kavramı ve şirketleşme konuları, Ders strateji formülasyonu, uygulaması ve değerlendirmesi hakkında pek çok unsuru barındırmaktadır.
ISL575KALİTE ODAKLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
QUALITY BASED HR MANAGEMENT
S303.06.03İnsan kaynakları konusunu işlemek ve kalite bilincini vermektir. Kaliteyi geliştirerek insan kaynaklarındaki verimliliği nasıl artırabiliriz sorularına cevap vermektir.The notion of human resources and quality, generating productivity by developing quality
ISL707MARKA YÖNETİMİ
BRAND MANAGEMENT
S303.06.03Markalar ve marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular.
ISL712TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK
S303.06.03
ISL714SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SÜREÇLERİ VE EFQM MÜKEMMELLİYET MODELİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SÜREÇLERİ VE EFQM MÜKEMMELLİYET MODELİ
S303.03.03
ISM518KARİYER YÖNETİMİ VE ŞİRKET UYGULAMALARI
CAREER MANAGEMENT AND COMPANY APPLICATIONS
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
DÖNEM PROJESİ DERSİ
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.