English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ARABIC LANGUAGE TRAINING (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ARABIC LANGUAGE TRAINING (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE517ARAP DİLİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN ARABIC LANGUAGE
Z303.06.03
ADE505ARAP DİLİ EĞİTİM METODOLOJİSİ
METHODOLGY OF ARABIC LANGUAGE TEACHING
S303.06.03
ADE511SÖZLÜK VE DİLSEL KULLANIM BİLGİSİ
KNOWLEDGE OF LEXICON AND LANGUAGE USAGE
S303.06.03
ADE513ANLAM BİLİM VE ÖĞRETİMİ
SEMANTICS
S303.06.03
ADE519İLERİ UYGULAMALI DİLBİLGİSİ
ADVANCED APPLIED GRAMMAR
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE504SİSTEMATİK ARAP DİLBİLİM TARİHİ
HISTORY OF SYSTEMATIC ARABIC PHILOLOGY
Z303.06.03
ADE508ARAPÇA ÖĞRETİM ARAÇLARINI SEÇİM VE HAZIRLAMA İLKELERİ
PRINCIPLES OF SELECTION AND PREPARATION OF ARABIC TEACHING TOOLS
S303.06.03
ADE510KARŞITSAL ARAPÇA-TÜRKÇE ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ
KARŞITSAL ARAPÇA-TÜRKÇE ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ
S303.06.03
ADE512YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
TEACHING TECHNIQUES IN ARABIC AS A SECOND LANGUAGE
S303.06.03
ADE516EDEBİ METİNLER İNCELEMESİ
ANALYSING OF LITERARY TEXTS
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
DÖNEM PROJESİ DERSİ
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.