English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING513RESEARCH METHODS
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu dersin içeriğini bir metni okuma, bir araştırma konusu seçme ve referans verme ve alıntı yapma, sunma oluşturmaktadır.This course covers stages of the essay-writing process, including reading the text, choosing and researching a topic, referenceing, quoting, and presenting.
ING543THEORY AND CRITICISM
THEORY AND CRITICISM
Z303.06.03Bu ders, ikinci dünya savaşı sonrasına kadar klasik başlangıcından edebiyat teorisi ve eleştirisi tarihini inceleyecekThis course will examine the history of literary theory and criticism from its classical beginnings until after the Second World War. Each week we will examine a particular period, style, or group of critics, looking not only for what makes each type of criticism unique (it’s strengths and weaknesses) but how each successive group builds on the previous to develop new ideas and arguments. Because this is a graduate class you will do much of this work yourself through both presentation and individual writing which will then lead to larger discussions in the classroom with your peers.
SBE500-9INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.The relationship between science and research, the concept of theory, basic approaches in the study of social sciences, research ethics, literature review, different approaches to research planning, qualitative and quantitative research methods, measurement, evaluation and presentation of results.
ING523SHAKESPEARE STUDIES
SHAKESPEARE STUDIES
S303.06.03Bu derste öğrenciler her hafta Shakespeare' in farklı bir oyununu, Komedinin tanımları, Klasik Çağ komedi türleri ve özellikleri ve bunların Shakespeare üzerindeki etkileri gözden geçirilir.This course covers Plays by Shakespeare and possible topics including gender, performativity, adaptation, the challenges raised by performance art and performance studies.
ING533THEORIES OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION
THEORIES OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION
S303.06.03Bu dersin içeriğini ikinci dil ediniminde kullanılan temek kavramlar, temel kuramlar ve yapılan araştırmalara ait makalelerin tartışılması oluşturmaktadır.The content of the course involves key issues in SLA, theories of SLA, Theories of SLA (The Universal Grammar Approach, Cognitive Approaches to SLA, the perceptual saliency approach, Connectionism, - Information Processing Approach). Specifically, the course focess on issues such as Input processing, Input and Interaction, instructed SLA: Focus-on-form vs. Focus-on-meaning, and instructed SLA: The role of feedback.
ING535COMPERATIVE LITERATURE
COMPERATIVE LITERATURE
S303.06.03This course will form a pathway of the Theory course that is dedicated to exploring approaches to comparative literature. The seminars will bring teaching staff and graduates with expertise in different literatures together, providing an opportunity to engage in debate on theoretical and methodological questions that will be central to your graduate work. Topics addressed will be: National literatures - World literature?; The Ancients and the Moderns - the Role of the Canon; Translation, Adaptation, Version; Place and Displacement.This course will form a pathway of the Theory course that is dedicated to exploring approaches to comparative literature. The seminars will bring teaching staff and graduates with expertise in different literatures together, providing an opportunity to engage in debate on theoretical and methodological questions that will be central to your graduate work. Topics addressed will be: National literatures - World literature?; The Ancients and the Moderns - the Role of the Canon; Translation, Adaptation, Version; Place and Displacement.
ING54119TH CENTURY AMERICAN LITERATURE
19TH CENTURY AMERICAN LITERATURE
S303.06.03Derste çağın önde gelen yazarlarından Nathaniel Hawthorne'dan Walt Whitman'a uzanan bir çizgide yazarların eserleri incelenmektedir.We will investigate into the spirit of individualism (Romanticism and Transcendentalism), the dark side of individualism, the national identity, the female self and women’s liberation, slavery, the Civil War, the question of religion, and industrialization.
ING545LITERARY TEXTS AND SIGNS
LITERARY TEXTS AND SIGNS
S303.06.03Karşılaştırmalı Edebiyatın temel amacı birkaç dilin edebiyatı, dili ve kültürüyle anda ilgilenen akademisyenler ve öğrencileri birkaç dile sahip ve o dillerin kültür ve edebiyatlarında eleştirel yaklaşım yöntemiyle yetiştirmektir.In this class we will begin the process of learning how to work in the field of Comparative Literature, a field which has expanded well beyond its 18th century origins in philology. We will examine the theoretical structures of Comparative Literature and the application of these theories to both texts and cultures.
ING551CINEMA AND LITERATURE
CINEMA AND LITERATURE
S303.06.0316. yüzyıldan başlayarak önemli edebiyat eserlerinin kitap ve film çözümlemeleri, Psychoanalysis, Freudian, Patriarchal, Feminist teori, Yünan Mitolojisi ve Biblical açıdan karşılaştırılacaktır.Starting with 16th century, analysing important literary works within their film adaptations through Pyschoanalysis, Freudian, Patriarchal, Feminist Theory, Biblical and Greek Mythology References.
ING571RECENT TRENDS AND SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
RECENT TRENDS AND SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
S303.06.03Bu ders kuram ile uygulamayı kapsamakta ve bazı güncel konuları içermektedir: describing learning and teaching, Learners, Teachers, Managing the Classroom, Teaching Grammar and Vocabulary, Teaching Reading, Teaching Listening, Teaching Writing, Teaching Speaking, Planning Lessons.This course which links theory with practice involves such recent topics as describing learning and teaching, Learners, Teachers, Managing the Classroom, Teaching Grammar and Vocabulary, Teaching Reading, Teaching Listening, Teaching Writing, Teaching Speaking, Planning Lessons.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING506ENGLISH RENAISSANCE DRAMA AND SHAKESPEARE
ENGLISH RENAISSANCE DRAMA AND SHAKESPEARE
S303.06.03Ders, Elizabeth döneminin edebi, kültürel ve sosyal olaylarının genel tanıtımını içerir. Derste Shakespeare'ın çağdaşlarının yanısıra Shakespeare'in dramatik sanatı komedi, trajedi, romans ve karanlık komedi türündeki oyunlarının metinsel incelemesi yapılacaktır.It covers general description of the literary, cultural and social events in Elizabethan period. The textual analysis of Shakespeare's dramatic art, comedy, tragedy, romance and dark comedy as well as those of his contempapries
ING510DRAMA
DRAMA
S303.06.03Bu derste epik ve tarihsel tiyatroyu temsil eden tematik ve yapısal elementler, Amerikan tiyatrosu, Feminist tiyatro, ve siyasal tiyatro işlenecektir. Birseysel sunum ve sınıf tartışmalarıyla öğrenciler işlenen her oyunun tematik ve yapısal elementleriyle meşgul olacaklar ve bazı oyunların görsel üretimlerini izleyecekler.The plays we will cover include major works realist and naturalist theatre and the absurd drama.
ING520CLASSROOM MANAGEMENT
CLASSROOM MANAGEMENT
S303.06.03sınıf yönetimiclassroom management
ING554PSYCHOLINGUISTICS
PSYCHOLINGUISTICS
S303.06.03Bu ders Psikodilbilimdeki temel kavram ve kuramlarını tanıtmayı ve cümle işlemede kullanılan deneysel araştırma yöntemleri ile öğrencileri yakınlaştımayı amaçlar.This course aims to introduce basic concepts and theories in Psycholinguistics and make students familiar with experimental research methods used in sentence processing. The focus will be memory, and sentence processing in the first language and second language.
ING556COMMUNICATION STUDIES
COMMUNICATION STUDIES
S303.06.03Konuşmacı, dinleyici, mesaj ve anlam kavramlarını çalışarak iletişim alanındaki benzerlik ve farklılıkları öğrencilere sunmanın yanı sıra onların iletişim işleminin ne olduğu hakkında uygulamalı bilgiler de sunar.By exploring the major concepts of agent, audience, message, and meaning, via these various perspectives, this course strives not only to enrich the students’ understanding of the similarities and differences between the areas of communication, but to allow students to acquire practical knowledge of the communication process itself and to use the concepts and relate the concepts to other subjects and other areas of life such as personal life, social life, and professional life.
ING558SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE
SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE
S303.06.03Edward Bond - Lear Peter Ackroyd - The Fall of Troy John Barth – Night Sea Journey Charles Olson - The Kingfishers Thomas Pyncheon – Crying of Lot 49 Kurt Vonnegut – Slaughterhouse 5 Margaret Atwood Handmaid’s Tale Don Delillo - White Noise Paul Auster NY Trilogy Book3 - Locked Room Douglas Adams - The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy Dan Simmons All Dracula's Children vs Kevin J. Anderson - Much at Stake Douglas Coupland – Generation X Donald Barthelme - The Dolt Chuck Palahniuk – Fight ClubEdward Bond - Lear Peter Ackroyd - The Fall of Troy John Barth – Night Sea Journey Charles Olson - The Kingfishers Thomas Pyncheon – Crying of Lot 49 Kurt Vonnegut – Slaughterhouse 5 Margaret Atwood Handmaid’s Tale Don Delillo - White Noise Paul Auster NY Trilogy Book3 - Locked Room Douglas Adams - The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy Dan Simmons All Dracula's Children Kevin J. Anderson - Much at Stake Douglas Coupland – Generation X Donald Barthelme - The Dolt Chuck Palahniuk – Fight Club
ING560DISCOURSE ANALYSIS IN TEFL
DISCOURSE ANALYSIS IN TEFL
S303.06.03Söylem Çözümlemesi hakkında bilgi; Şu bilim dallarını araştırmak ve disiplinlerarası çalışmaları göstermek: Dilbilim Sosyoloji Psikoloji Antropoloji Yazılı ve sözlü metin çözümlemeleriAN INTRODUCTION TO WHAT DISCOURSE ANALYSIS IS TO BUILD A SIGNIFICANT FOUNDATION IN THE FOLLOWING FIELDS: LINGUISTICS SOCIOLOGY PSYCHOLOGY ANTHROPOLOGY AS WELL AS DESCRIPTIVE AND APPLIED LINGUISTICS ANALYSING THE SPOKEN AND WRITTEN LANGUAGE
ING564FORMATIVE ASSESSMENT
FORMATIVE ASSESSMENT
S303.06.03Süreç temelli görev ve ölçütler tasarlama; çeşitli değerlendirme türleri; proje ve dosya değerlendirme; sınıf içi değerlendirme görevleri ve notlama ölçütleri.The topics covered include the design of good performance tasks and rubrics; and the communication challenge involved in grading; varieties of assessment; project & portfolio assessment; designing classroom assessment tasks & scoring guides.
ING570FANTASTIC LITERATURE
FANTASTIC LITERATURE
S303.06.03Dersin ilk 2 haftası Fantastik Edebiyat teorisi üzerinden geliştirilirken diğer haftalarda farklı dünya edebiyatlarından seçili kült fantastik ve bilimkurgu eserleri işlenmekte ve güncel gelişmeler ışığında tartışılmaktadır.During the first two weeks of the course the Fantasy Literature theory is developed, while in the other weeks selected cult fantasy and science fiction works from different world literatures are being studied and discussed in the light of current developments.
ING572SOCIOLINGUISTICS
SOCIOLINGUISTICS
S303.06.03dil dili lehçeleri ve çeşitleri hakkında bilgi çok dilli toplumlar sosyal faktörlerin yapısal sonuçları dil varyasyonu üç çeşit varyasyon çalışmaları sosyo-dilbilimde etnografik yaklaşımlarknowledge of language language dialects and varieties multilingual societies structural consequences of social factors language variation three waves of variation studies ethnographic approaches in sociolinguistics
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE510-3MASTER'S THESIS-I
MASTER'S THESIS-I
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-4MASTER'S THESIS-II
MASTER'S THESIS-II
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.