İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BANKING AND FINANCE(DE)(WithoutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EISL511ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS
Z303.06.03
EBF511BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİ
ASSET LIABILITY MANAGEMENT IN BANKS
S303.06.03Bankaların finansal tabloları, aktif ve pasif hesapları, bankaların karşılaştıkları riskler, Türk bankacılık sektörünün genel görünümü ve banka yönetiminde bu bilgilerin değerlendirilmesi
EBF517FİNANSAL KURUM VE PİYASALAR
FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS
S303.06.03
EISL501FİNANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING
S303.06.03
EISL505UYGULAMALI İSTATİSTİK
APPLIED STATISTICS
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EBF504PORTFÖY YÖNETİMİ VE YATIRIM ANALİZLERİ
MANAGEMENT OF PORTFOLIO AND INVESTMENT ANALYSIS
Z303.05.03
EBF508BANKA VE MERKEZ BANKASI BİLANÇO ANALİZİ
BANK AND CENTRAL BANK BALANCE SHEET ANALYSIS
Z303.010.03
EBF505BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ
RISK MANAGEMENT IN BANKS
S303.05.03
EBF512FİNANSAL MATEMATİK
FINANCIAL MATHS
S303.05.03
EBF514BANKACILIK İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
BANK OPERATIONS AND ACCOUNTING
S303.05.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
DÖNEM PROJESİ DERSİ
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1123&DK=49512