İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-LOCAL GOVERMENTS AND DECENTRALIZATION(DE)(WithoutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EISL511ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS
Z303.06.03
EDP504MARKA YÖNETİMİ
BRAND MANAGEMENT
S303.06.03
EMH503KENT SOSYOLOJİSİ
URBAN SOCIOLOGY
S303.06.03
EMH509YEREL YÖNETİMLERDE SEÇME KONULAR
SELECTED TOPICS IN LOCAL GOVERNMENTS
S303.06.03
EMH510YEREL YÖNETİMLER VE AFET YÖNETİMİ
LOCAL GOVERNMENTS AND DISASTER MANAGEMENT
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EMH502BELEDİYELERDE KURUMSAL GELİŞME VE REORGANİZASYON
INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND REORGANIZATION IN MUNICIPALITIES
Z303.06.03
EMH504PROJE YÖNETİMİ
PROJECT MANAGEMENT
Z303.06.03
EMH506TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER
LOCAL ADMINISTRATIONS IN TURKEY
S303.06.03
EMH507KÜRESELLEŞME VE YERELLEŞME
GLOBALISATION AND LOCALIZATION
S303.06.03
EMH508YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ
LOCAL ADMINISTRATIONS AND DEMOCRACY
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1122&DK=66284